Vad krävs för ett avskedande?

FRÅGA
Hej. Får en arbetsgivare hota en arbetstagare med avsked om arbetstagaren har kommit till jobbet spritpåverkad? Om arbetstagaren har lånat pengar från en gemensam kaffekassa (300kr) är det tillräckligt för avsked?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är lagen om anställningsskydd (1982:80) (LAS) som reglerar frågor gällande avskedande. Jag tolkar din fråga som att du undrar om man kan bli avskedad på grund av att man kommit till jobbet i ett berusat tillstånd. Ett arbetsavtal som gäller tills vidare kan avslutas på två olika sätt. Det kan sägas upp eller hävas. En uppsägning innebär att det finns en uppsägningstid, medan en hävning innebär att det inte finns någon uppsägningstid överhuvudtaget utan arbetsavtalet tar slut genast. Det finns skillnader mellan vad som krävs för uppsägning och avskedande, men kraven är högre för avskedande. I detta fall så handlar det om att vara berusad på jobbet. För att man ska bli avskedad så krävs det att arbetstagaren har grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § LAS). Att vara berusad på arbetsplatsen kan anses vara det och av denna orsak så har arbetsgivaren rätt att avskeda arbetstagaren om hen varit berusad under arbetstid.

Vad det kommer till lånet så är det inte helt lika klart om vad som gäller. Mycket beror på om arbetsgivaren har vetat om att det är endast ett lån eller om det kan framstå som en stöld. Om det kan tolkas som att du stulit pengarna så finns det nog grund för både uppsägning och hävning, men om det däremot har varit ett lån som arbetsgivaren visste om och godkände så ser jag inte det som en tillräcklig grund för att bli av med jobbet. Stöld uppfyller som sagt kravet på att arbetstagaren har grovt åsidosatt sina åligganden, men om det handlar om ett lån som alla parterna var okej med, så ser jag inte det som ett problem.

Sammanfattning:
Att komma till jobbet i ett berusat är en tillräcklig grund för att bli avskedad. Lånet är däremot inte lika tydligt och mycket beror på om arbetsgivaren visste om det och om arbetsgivaren var okej med det.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1771)
2021-05-09 Kan jag bli uppsagd på grund av arbetsbrist om jag är sjukskriven? Vad kan jag ställa för krav på arbetsgivaren i så fall?
2021-05-08 Kan jag ångra en tillsvidareanställning?
2021-05-08 När får en arbetstagare arbetsvägra?
2021-05-07 Uppsägningstid vid provanställning

Alla besvarade frågor (92130)