Vad krävs för en giltig bodelning mellan sambor?

2021-08-25 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Vi är sambos och ska separera. Jag ska överta vårt gemensamma radhus och vi är helt överens om delningen av hela bohaget. Vi har själva gjort en exakt uträkning hur mycket jag behöver köpa ut honom för, värderat huset, räknat ut skatt, mäklararvode och renoveringskostnader. Kan vi upprätta ett bodelningsavtal själva på dessa uppgifter och skriva under. 1. Krävs det något mer i en bodelning2. vilka instanser behöver dessa uppgifter mer än bankenTacksam för återkoppling
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att så tydligt som möjligt reda ut er situation kommer jag att dela upp mitt svar på följande sätt; Först kommer jag gå igenom vad som krävs för att en bodelning mellan sambor ska vara giltig. Därefter kommer jag redogöra för vilka som har intresse av att få ta del av ert bodelningsavtal och varför.

Allmänt

En begäran om bodelning måste framföras inom ett år efter att samboförhållandet upphört, annars går rätten till en bodelning förlorad (8 § SamboL). Vid en bodelning mellan sambor är det endast så kallad samboegendom som ska fördelas, dvs bostad eller bohag som ni har införskaffat för gemensam användning (3 § SamboL). Bodelningen förrättas av samborna tillsammans. Över bodelningen ska en skriftlig handling upprättas som ska undertecknas av båda samborna (20 § SamboL och 9 kap. 5 § ÄktB).

Vad krävs för en giltig bodelning?

För att ingen av samborna ska kunna komma och kräva något i efterhand, inom ettårsfristen, så är det viktigt att ni upprättar ett bodelningsavtal som båda parter undertecknar, vilket jag av din fråga förstår att ni också önskar göra. Utöver de formkrav som lagen framställer, en skriftlig handling som ni båda undertecknat, finns inga ytterligare krav för att bodelningen ska vara giltig.

Vilka behöver få ta del av bodelningsavtalet?

Precis som du säger kräver banken ofta ett bodelningsavtal för att ni ska ha möjlighet att, var för sig, ta nya bolån efter separationen. Utöver detta har bodelningsavtalet även betydelse för övergången av äganderätten av den gemensamma bostaden.

Jag tolkar din fråga som att ni nu står som gemensamma ägare av fastigheten, radhuset. Om man vill ändra ägandeförhållandet i en fastighet så måste man ansöka om lagfart hos Lantmäteriet (20 kap. 1 § JB). Till ansökan ska man bifoga den så kallade fångeshandlingen, det vill säga handlingen som ligger till grund för de ändrade ägarförhållandena, ert bodelningsavtal i detta fall (20 kap. 5 § JB). Bodelningsavtalet måste alltså även skickas till lantmäteriet för att den av er som erhåller fastigheten i bodelningen, du i detta fall, ska beviljas lagfart (20 kap. 1 § JB).

Jag hoppas att svaret var till hjälp. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt.

Vänliga hälsningar,

Ida Gelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2895)
2021-10-17 I vilka situationer har en sambo övertaganderätt till den andra sambons bostad?
2021-10-16 Räknas personlig julgåva som enskild egendom?
2021-10-14 Hur kontaktar man Lawline för hjälp?
2021-10-12 Hus som förvärvats för eget bruk är inte samboegendom

Alla besvarade frågor (96401)