Vad krävs för brottet förtal och kan det vara brottsligt att falskt anklaga någon för brott?

FRÅGA
Hej! Jag sitter här med lite panik och ångest då jag idag blev uppringd två gånger från hemligt nummer och sedan ringde personen med sitt vanliga nummer. Jag får sedan sms där det står att jag kommer bli polisanmäld för grovt förtal. Jag skriver att jag inte vet vem det är, för det visste jag inte förrens jag hade skickat sista smset. Personen skriver även att en annan person som jag knappt haft någon kontakt med ska bli polisanmäld så jag kontaktar denna personen och han påstår då att det är för saker jag sa om mitt ex för 1 år sen. Som denna personen sagt till mitt ex flickvän. Det jag undrar lite är. Om mitt ex polisanmäler mig, kommer då anmälan tas vidare? För detta är inget jag orkar med. Alla säger saker i stundens hetta när man är förbannad. Och jag blir nu hotad att få en polisanmälan och 2 års fängelse om jag inte pratar med mitt ex och den andra personen och diskuterar och reder ut detta. Jag har screenshots på allt dessutom. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att någon har meddelat dig att de avser att anmäla dig för förtal. För att besvara din fråga kommer jag redogöra för vad brottet förtal innebär och när det aktualiseras. Jag kommer även redogöra för om det kan vara brottsligt att anklaga någon för brott utan att vara säker på sin sak.

Din fråga regleras i Brottsbalk (brb).

Brottet förtal

Brottet förtal regleras i 5 kapitlet. 1 § brottsbalken. För att ett brott ska vara aktuellt krävs att vissa rekvisit ska vara uppfyllda. Det vi inom juridiken kallar för rekvisit kan enklast beskrivas som förutsättningar som måste föreligga för att en person ska kunna hållas ansvarig för brott. Huvudregeln för alla brott är att de ska begås uppsåtligen (1 kapitlet. 2 § Brb).

När man talar om uppsåt så ska det alltså vara frågan om att du har haft för avsikt att skada den andra personen på något sätt eller haft andra intentioner som överenstämmer med vad som följer nedan.

De förutsättningar som ska vara uppfyllda för att regeln ska bli tillämplig är att någon ska peka ut en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller bara lämnar en uppgift som är ägnad att andra ska missakta den personen.

I andra stycket nämns under de omständigheter då gärningen anses försvarlig, och man kan undgå ansvar. För att omfattas av undantaget krävs att 1. Det får anses försvarligt att lämna uppgiften och 2. Att man åtminstone hade skäl till att anta att uppgiften var sann. Således får man göra en intresseavvägning.

Det finns däremot ett undantag till denna lag som medför ansvarsfrihet för den som begår förtal. Det är om uppgiften anses som berättigad med hänsyn till omständigheterna och att det finns grunder för ens påstående (5 kapitlet. 1 § andra stycket Brb).

Är det brottsligt att falskt anklaga någon för brott?

Om det är så att personerna vet om att du inte begått något brott eller haft anledning att anta att du inte begått brottet förtal kan dessa dömas till falsk tillvitelse eller obefogad angivelse enligt 15 kapitlet. 6 § brb.

Slutsats

Utifrån din fråga är det svårt att dra några slutsatser om det finns någon substans i det den personen säger, det avgör du bäst till själv. Generellt kan man säga att för att något ska anses brottsligt ska det vara en viss grad av allvar i situationen, att man nämner något olämpligt om någon i förbifarten är knappast brottsligt, även om det inte är att rekommendera. För förtal krävs även att en relativt bred krets ska nås av den informationen du spridit, det räcker inte i många fall med ett slutet sällskap exempelvis.

Min slutsats i detta fall är att du lämpligen löser situationen med de som kontaktat dig och försöker förvissa dig om vad de avser att polisanmäla dig för mer exakt. Om det inte leder till någon framgång får du helt enkelt bemöta den eventuella polisanmälan som inkommer, således kommer båda sidor av myntet fram i ett officiellt sammanhang vilket kan vara till din fördel om du anser dig felaktigt anklagad.

Om du behöver ytterligare hjälp i ditt ärende är du välkommen att kontakta en av våra verksamma jurister via denna länken här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?