Vad krävs för brottet dataintrång?

FRÅGA
Hejsan . Jag har levt ihop med en man och vi delade på oss i juni.Nu har han berättat att han har suttit på jobb datorn och kollat upp vad jag har för skulder och hur mycket jag har.Samt att han har kollat upp andra personer .Är det lagligt att göra så.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån det du berättar har mannen utan någons vetskap genomfört sökningar på sin jobbdator för att se skulder och kredit på flera personer. Om inte detta finns i offentliga register som alla kan ta del av kan detta röra sig om brottet dataintrång enligt 4:9c brottsbalken (BrB). Dataintrång innebär bl.a. att någon olovligen bereder sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling vilket skulle kunna vara uppfyllt i detta fallet.

Denna mannen har tydligen tillgång till dessa uppgifter via sitt jobb och frågan är om han har genomfört dessa handlingar olovligen. Ofta finns det interna bestämmelser på arbetsplatsen som beskriver vilka sökningar man får göra och när man får göra dem. Om dessa sökningar skulle vara olovliga i detta fallet skulle det således kunna vara frågan om dataintrång. Som praxis och jämförelse kan du se följande dom från Högsta domstolen, NJA 2014 s. 221. Spontant känns det som att dessa sökningar är olovliga och att det kan bli aktuellt med brottet dataintrång.

Jag har inte tillräckligt med uppgifter angående mannens arbetsplats för att avgöra om just dessa sökningar är olovliga eller en del av hans arbetsutövning men jag hoppas att detta gav dig viss vägledning.

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (985)
2020-08-04 Vad ska jag göra om jag utsätts för olaga hot?
2020-08-04 När räknas det som olaga intrång och när räknas det som hemfridsbrott?
2020-08-04 Är det olagligt att ta kort på barn?
2020-08-03 Vad krävs för att dömas för olaga hot?

Alla besvarade frågor (82642)