Vad krävs för avsked?

FRÅGA
Min kompis är anställd på företaget och hennes chef vill avskedad henne, pågrund av att det upptäcktes att någon vid flera tillfällen använt en av företagets telefoner för att ringa upp henne mobiltelefon. Samtalenhar inneburit att hon har fått s.k. bonus, som medfört att samtalstid tillförtshans kontantkort/samtalspott. Är det en saklig grund för avskedanden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att din kompis har lyckats manipulera sin arbetsinsats och därmed fått en bonus utdelad av sin arbetsgivare till följd av agerandet.

Din fråga regleras i Lag om anställningsskydd (LAS).

Saklig grund kan föreligga om arbetstagaren på något sätt skadar sin arbetsgivare ekonomiskt. Det din kompis har ägnat sig åt får anses vara ett grovt åsidosättande av sin lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare och kan falla inom ramen för avsked enl. 18 § LAS. Således har hon inte rätt till någon uppsägningstid.

Om det enbart har hänt enstaka gånger kan det vara så att arbetsgivaren inte får avskeda men säga upp henne (7 § LAS). Således måste hon dock mottagit varningar eller på annat sätt fått möjlighet att rätta sitt beteende.

Jag kan inte dra någon bedömning utifrån det du tar upp i frågan huruvida det föreligger saklig grund. Däremot kan jag konstatera att företeelsen verkar vara ytterst allvarlig och att det troligtvis kan vara så att der föreligger saklig grund

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82647)