Vräka en hyresgäst som inte betalt hyran

2020-03-19 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, min granne en äldre dam och småhusägare och hyr ut en del av sitt boende. Hyresgäst är dålig på att betala i tid. Han har ej inkommit med hyra för jan-mars och driftskostnad sedan Sept 2019. Kontrakt finns, påminnelser via sms och per telefon har gjorts. Han nyttjar bostaden sporadiskt, knappt 1-2ggr i mån i snitt. Försöker hjälpa grannen med att hitta info om hur man vräker hyresgästen. Hittar info om hur man gör om uthyrning är av hyresrätt och bostadsrätt, känns inte som rätt kategori för en vanlig villaägare. Hur ska hon bära sig åt för att vräka honom?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din information som att din granne endast har en hyresgäst och att hon hyr ut en del av sin villa. Hyresgästen har inte betalat hyran för januari- mars och har även en driftskostnad. Din granne har flera gånger skickat betalningspåminnelser. Hyresgästen utnyttjar endast bostaden sporadiskt.

Vilken lag blir tillämplig?

Den delen av villan som din granne hyr ut kallas för bostadslägenhet. Lagen som blir tillämplig är Lagen om uthyrning av egen bostad. Lagen gäller för hyresavtal som inte har upprättats i näringsverksamhet, se 1§ Lagen om uthyrning av egen bostad. Ifall din granne hade upprättat fler än två hyreskontrakt hade det blivit fråga om uthyrning i näringsverksamhet och andra regler hade blivit tillämpliga.

Lagen om uthyrning av egen bostad behandlar inte uppsägning av hyreskontraktet på grund av icke-betalda hyror. Lagen hänvisar istället till 12 kap Jordabalkens regler (även kallad hyreslagen).

Vad är det som gäller?

Hyresvärden kan säga upp hyreskontraktet om hyresgästen inte har betalat hyran inom en vecka efter hyrans förfallodag, 12 kap 42 § Jordabalken. Detta under förutsättning att hyresvärden har informerat hyresgästen om den eventuella uppsägningen. En till förutsättning för uppsägning är att hyresgästen inte betalar den förfallna hyran inom tre veckors tid efter uppsägningen. Hyresvärden ska även informera hyresgästen om detta, 12 kap 44 § p 1 Jordabalken.

Vidare ska hyresvärden meddela socialnämnden om uppsägningen och den bakomliggande anledningen. Ifall hyresgästen inte betalar den förfallna hyran kan hyresgästen vräkas efter tre veckor och två dagar, 12 kap 44 § 2st Jordabalken.

Hur går man tillväga vid vräkning?

Hyresvärden kan ansöka om vräkning görs hos Kronofogden. Detta sker genom att hyresvärden ansöker om vanlig handräckning. Vanlig handräckning innebär att hyresgästen tvingas flytta från bostaden. Kom ihåg att tydligt fylla i anledningen till vräkningen. Ansökan görs på Kronofogdens hemsida. Antingen kan hyresvärden fylla i en blankett eller ansöka om vanlig handräckning på "mina sidor".

Om hyresvärden har ett betalningskrav (ex obetald hyra eller driftskostnader) ska det framkomma i ansökan. Det är även viktigt att hyresvärden kontaktar socialnämnden och informerar dem att hyresgästen kan komma att vräkas. Bevis på att detta har gjorts ska bifogas i ansökan om vanlig handräckning.

Ifall hyresvärden behöver hjälp av Kronofogden att vräka hyresgästen ska det framkomma av ansökan.

I detta fall

Din granne borde säga upp hyreskontraktet och lämna information till hyresgästen att denne måste betala de förfallna hyrorna (jan-mars) inom tre veckors tid annars blir han/hon vräkt. Det är även viktigt att informera socialnämnden i den kommun där din granne bor om uppsägningen och den bakomliggande anledningen. Ifall hyresgästen inte betalar de förfallna hyrorna inom tre veckor har din granne rätt att vräka hyresgästen. Vräkningen kan ske tre veckor och två dagar efter uppsägningen av hyreskontraktet. Ifall din granne misstänker att hyresgästen inte kommer att flytta ut frivilligt kan din granne vända sig till Kronofogden.

Om din granne ansöker om vanlig handräckning är det viktigt att lämna tydlig information i ansökan. Ifall Kronofogden anser att informationen är otydlig kommer din granne att behöva komplettera uppgifterna, vilket gör att processen tar längre tid. I ansökan kan din granne ange hyrorna från januari- mars samt driftskostnaderna som betalningskrav.

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1745)
2020-09-23 Störande grannar
2020-09-23 När kan man säga upp hyresavtal som löper på obestämd tid?
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?
2020-09-16 Kan en hyresvärd säga upp mig om jag äger ett fritidshus?

Alla besvarade frågor (84351)