Vad krävs för att väcka åtal för olaga hot och förtal?

FRÅGA
Hej!En kille (min flickväns ex) kallar mig för våldtäktsman och mycket andra hemskheter. Falska anklagelser. Jag har bildbevis om detta. Kan jag anmäla honom för förtal? Jag är kallad på förhör angående olaga hot som denna kille har gjort mot mig. Vad krävs för att väcka åtal för olaga hot och förtal?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Förtal och olaga hot är brott som regleras i brottsbalken, vilken jag härefter kommer förkorta som BrB. Även rättegångsbalken, RB, kommer att beröras.

Förtal

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal (5 kap. 1 § första stycket BrB). Att det ska vara en uppgift innebär att det måste vara något konkret som går att kontrollera, och exempelvis inte något som närmast är att betrakta som "tycke och smak". För att det ska vara förtal måste det som sagt även vara ägnat att utsätta den utsatta för andras missaktning. Att det ska vara "ägnat att" innebär att det objektivt/typiskt sett ska vara något som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning, och det behöver alltså inte ha uppstått missaktning i det konkreta fallet. Sist men inte minst krävs det för ett fullbordat förtalsbrott att uppgiften har kommit till en tredje persons kännedom. Skulle det endast ha lämnats direkt till dig kan det istället vara fråga om förolämpning (5 kap. 3 § BrB). Att utpeka någon som våldtäktsman är något som typiskt sett är ägnat att utsätta den förtalade för andras missaktning, och förutsatt att detta har kommit till ytterligare en persons kännedom så uppfylls rekvisiten för förtal.

Om någon var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna en uppgift i saken, och denne visar att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den så dömer man dock inte till ansvar (5 kap. 1 § andra stycket BrB). För att det ska vara försvarligt att lämna en uppgift krävs det i princip att det finns ett samhällsintresse av att uppgiften kommer till allmänhetens kännedom.

Förutsatt att du är över 18 år så är det endast du som får väcka åtal om brottet (5 kap. 5 § BrB). Du väcker enskilt åtal genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (47 kap 1 § RB).

Olaga hot

Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot (4 kap. 5 § BrB). Även här innebär "ägnat att" att det typiskt sett ska framkalla allvarlig rädsla hos den som blir utsatt, och det spelar alltså ingen roll om någon rädsla inte har uppkommit i det konkreta fallet. Däremot bedöms de inblandade parterna objektivt, till exempel om ett litet barn, utan något vapen, uttrycker till en vuxen person att han/hon ska döda denne så är det inte något som typiskt sett framkallar allvarlig rädsla för egen säkerhet till person.

Olaga hot ligger under allmänt åtal, vilket innebär att det är åklagaren som avgör om åtal ska väckas eller inte (20 kap. 3 § RB). Åklagaren har en åtalsplikt och är skyldig att väcka åtal om det finns tillräckligt mycket som tyder på att ett brott har begåtts, (20 kap. 6 § RB).

Sammanfattning

Att utpeka någon som våldtäktsman uppfyller rekvisiten för förtal. Då förtal ligger under enskilt åtal måste du själv väcka åtal. Olaga hot ligger dock under allmänt åtal, vilket innebär att det är åklagaren som väcker åtal.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1110)
2021-01-20 Kan jag polisanmäla en upplevd förolämpning/ kränkning?
2021-01-20 ​Är det brottsligt att säga att någon är ful?
2021-01-19 Är det brottsligt att kalla någon ful?
2021-01-17 Den relevanta tidpunkten för att bedöma ett brott

Alla besvarade frågor (88294)