Vad krävs för att stämma någon för förtal?

Hej,

Medarbetare har skrivit en kränkande mejl till mig, min chef, en annan chef och en arbetskamrat, att jag är aggressiv, har utbrott på jobbet och massa andra negativa saker. Kan jag stämma henne för förtal?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Yttrandefrihet

Var och är skyddade mot det allmänna att yttra sig fritt i tal, skrift eller på annat sätt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1§ 1p. regeringsformen). Detta innebär att det allmänna inte får bestraffa eller begränsa yttrandefriheten. Dock finns det en gräns för när yttrandefriheten inkräktar på andra människors rättigheter, då yttrandefriheten inte får övergå till att skada eller kränka andra. Förtal kan utgöra ett tryck- eller yttrandefrihetsbrott, om förtalet framförs via vissa specifika medier.

Förtal

Förtal är en brottslig handling och innebär att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta den andra för andras missaktning. Straffet är böter (5 kap. 1§ första stycket brottsbalken). Det förutsätts att uppgiften lämnas till någon annan än den beskyllde själv. Det krävs inte någon bevisning om att uppgiften har medfört andras missaktning, men uppgiften ska vara av nedsättande karaktär. Det räcker dock inte att uppgiften enbart är ett värdeomdöme, exempelvis att säga att någon är dålig på sitt jobb. Uppgiften ska värderas utifrån den utpekades perspektiv, samhällsgrupp eller situation, och inte utifrån allmänt rådande värderingar (NJA 2014 s. 808).

Man ska dock inte dömas till ansvar om uppgiftslämnaren är skyldig att uttala sig, eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifterna i sak och om det visar sig att uppgiften var sann eller om uppgiftslämnaren hade skälig grund för att tro att den var sann (5 kap. 1§ andra stycket, brottsbalken). Sanningen är alltså endast relevant om det är försvarligt att lämna uppgiften. Så om någon som är skyldig att lämna en viss uppgift eller om det är försvarligt att lämna uppgiften, exempelvis en handledare eller chef som lämnat en uppgift i utvärderingssyfte, ska denne inte dömas till ansvar. Ett rättsfall slog fast att medarbetare på en arbetsplats som lämnade klandervärdiga uppgifter om sin chef till ledningen, inte ansågs begår brottet förtal, då uppgiften inte syftade att utsätta den klandrade för andras missaktning (RH 1996:61).

Brottet förtal är ett så kallat ärekränkningsbrott, och är i första hand ett enskilt åtal. Detta innebär att någon måste ha uppfattat förtalet och blivit kränkt av det. Oftast så får målsägande själv föra talan vid en domstol, istället för åklagaren. Men om gärningen i sig är av en viss karaktär, eller det är påkallat av allmän synpunkt, kan åklagaren föra målsägandes talan, som vid alla andra typer av brott.

I ditt fall

Rent teoretiskt skulle innehållet i mejlet du nämner kunna utgöra förtal, beroende på vad mer exakt mailet innehöll. Dock kan uppgiftslämnaren undvika ansvar om det fanns försvarliga skäl för henne att lämna uppgifterna, eller om uppgifterna inte var ägnade att skapa missaktning från andra. Exempelvis om det var informativt och sakligt och syftet var att upplysa cheferna om en arbetssituation eller arbetsmiljön som du är del av. Det föreligger en ganska stor yttrandefrihet i Sverige, och förtalsbrottet ska vägas mot yttrandefriheten. Det är svårt för mig att säga mer om ditt fall då jag inte vet exakt vad som stod i mejlet, eller omständigheterna kring situationen. Men om du utifrån vad jag skrivit ovan tror att du blivit utsatt för förtal, rekommenderar jag dig att kontakt en jurist som kan hjälpa dig. Du kan även anmäla händelsen till polisen. Var noggrann med att säkra bevisning och underlag för ditt påstående.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fått någon vägledning i din fråga!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo