Vad krävs för att säga upp en arbetstagare?

FRÅGA
Hej ! Får man säga upp någon utan att ge giltig grund när man varit anställd i över 30 år på företaget och dessutom bakdatera uppsägningen ?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en arbetsgivare säger upp en anställd måste uppsägningen vara sakligt grundad. Det innebär att arbetsgivaren måste ha något av följande skäl till uppsägningen - arbetsbrist eller personliga skäl. Med uppsägning av personliga skäl menas att arbetstagaren inte fullgjort de förpliktelser som står i anställningsavtalet. Arbetstagaren kan ha misskött sitt arbete eller på annat sätt uppträtt olämpligt för tjänsten. Vid arbetsbrist måste arbetsgivaren även utreda möjligheterna till omplacering innan uppsägning kan ske.

Uppsägningen är ogiltig om arbetsgivaren inte visar på någon saklig grund vid uppsägning. Då behöver du påtala det och göra en "ogiltighetsinvändning".

Vidare kan man givetvis inte bakdatera en uppsägning.

Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?