Vad krävs för att säga upp en anställd av personliga skäl?

Vi har en anställd som har en privat skuld till några kriminella.

Förra veckan kom två "indrivarna" och skulle hämta fyra motorcyklar som han lämnat i pant. Han äger inte cyklarna.

Enligt hans jurist kan vi inte säga upp eller avskeda honom.

Helt galet tycker jag och resten av personalen som nu är rädda att det kommer fler kriminella och vill ha saker.

Varför kan vi inte bli av med honom?

Vi har en lång lista på saker han gjort som visar att han inte skött sitt jobb också.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den lag som främst är tillämplig mellan den anställde och er som arbetsgivare är lagen om anställningsskydd (LAS). Det kan även finnas bestämmelser i eventuellt kollektivavtal som är tillämpligt.

För att säga upp någon från arbetet krävs saklig grund (7 § LAS). Exempel på saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan vara t.ex. misshandel, hot om våld, stöld, förskingring, arbetsvägran, olovlig frånvaro m.m. Exakt vad den anställde gjort i ert fall framgår inte av frågan och bedömningen får göras från fall till fall. Det måste beaktas hur allvarliga överträdelser den anställde begått, om det skett vid upprepade tillfällen trots varning m.m.

Eftersom det inte framgår exakt vad den anställde gjort, vilken dokumentation ni har, om den anställde varnats m.m. kan jag inte ge ett klarare svar än så. Min rekommendation är dock att ni kontaktar en jurist som kan gå igenom ärendet ordentligt och hjälpa er vidare. För ändamålet får ni gärna anlita någon av Lawlines jurister. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per telefon, e-post och Skype; det som passar er bäst!

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000