Vad krävs för att överlåta lånet på min sambo vid en separation?

FRÅGA
Hej.Min sambo har fått ett halvt hus i gåva av en faster, mot en ekonomisk ersättning som vi kommer att ta ett lån för. Vi kommer båda att stå som låntagare. Om vi separerar förstår jag att vi båda är betalningsskyldiga för lånet, även om jag inte står som ägare av halva huset. Min fråga är: Krävs det ett dokument upprättat av jurist för att avtala att min sambo, vid en eventuell separation, ensam skall överta hela lånet? Eller räcker det att vi skriver ett sådant avtal, som skrivs under av båda parter samt vittnen? Blir det då juridiskt giltigt?Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att ni båda står som låntagare innebär, precis som du säger, att ni är solidariskt betalningsansvariga. Det betyder att borgenären, det vill säga den som lånar ut pengarna (vanligtvis banken), kan kräva antingen dig eller din sambo på hela lånesumman.

Om ni separerar och du inte längre vill stå på lånet, krävs att det accepteras av borgenären. Detta eftersom lånet är ett avtal mellan er och borgenären, inte mellan dig och din sambo. Ni måste alltså fråga borgenären om det är okej att lånet överlåts på din sambo. Det räcker inte med ett avtal mellan dig och din sambo som säger att lånet ska överlåtas på honom vid en eventuell separation. Ni kan dock upprätta ett avtal sinsemellan också, men det är som sagt enbart gällande internt mellan er och inte i förhållande till banken. Det finns inga formella formkrav på ett sådant avtal, utan det kan vara utformat som du beskriver i frågan.

Sammanfattning
Om lånet kan överlåtas till din sambo är alltså upp till borgenären att bestämma och någonting ni måste ansöka om. Är det hos banken ni lånat, brukar faktorer som lånets storlek och låntagarens ekonomiska situation vara av betydelse för bedömningen. Som nämnt ovan kan ni dock upprätta ett avtal sinsemellan också om att ni önskar att din man övertar lånet vid en separation. Det är dock ingen försäkran om att så kommer ske.

Återigen, det är viktigt att ni får tillåtelse från borgenären att överlåta lånet, i annat fall kan denna komma att kräva dig på lånet trots att du och din sambo separerat.

Hoppas detta var svar på din fråga! I annat fall är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsningar

Julia Amundsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (339)
2019-03-10 Rätt att få pengar tillbaka vid felbetalning
2019-02-27 Condictio indebiti- Lön utbetalad under tjänstledighet
2019-02-26 Betalning av misstag - condictio indebiti
2019-02-12 Maxbelopp gällande felparkeringsavgifter på privat mark

Alla besvarade frågor (66922)