Vad krävs för att olaga hot ska föreligga?

FRÅGA
Hej jag har en fråga angående telefon hot. Jag skulle nämligen vittna till en rättegången där 3 killar vid åldern 17 var misstänka och när det började närma sig så blev jag uppringd av en man som säger sig vara en av de misstänktas bror och han lät väldigt onykter och han sa till mig att om jag tänker vittna emot de misstänka så bör jag tänka om " för mitt egna bästa för man vet aldrig vad som händer ". Jag kollade upp detta och mannen var 22 år och hette Adam. Jag spelade in samtalet. Min fråga är om man kan döma Adam för något? Eftersom han hota mig, eller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du beskriver kan vara ett olaga hot för vilket det krävs att vissa rekvisit är uppfyllda. Personen i fråga ska hota om att utföra en brottslig gärning mot någon så länge som hotet är allvarligt menat (4 kap 5 § brottsbalken). Det betyder dock inte att den brottsliga gärningen måste framgå ordagrant ex. att man ska döda någon, det kan även framgå som en indirekt åsiktsyttring genom ex. bärande av emblem eller uppträdande i viss klädsel. I ditt fall har gärningsmannen uttalat "för man vet aldrig vad som händer" vilket i sig inte utgör något brott enligt brottsbalken, men det är inte helt uteslutet att det skulle kunna utgöra ett indirekt hot om brottslig gärning.

Vidare krävs det att hotet är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap 5 § brottsbalken). Du måste inte faktiskt ha känt sådan rädsla men din inställning och uppfattning i det enskilda fallet kan ha betydelse. Om du inte känner någon rädsla för att du ex. ställer dig likgiltig till hotet är kravet inte uppfyllt. För att det ska föreligga ett olaga hot ska hotet också ha kommit till den hotades kännedom och gärningsmannen ska ha utfört det med uppsåt, vilket är uppfyllt i ditt fall.

Om samtliga rekvisit är uppfyllda utgör telefonsamtalet ett olaga hot för vilket straffet är böter eller fängelse i högst ett år (4 kap 5 § brottsbalken). Det är svårt att säga om ditt fall är ett olaga hot i och med att det inte helt tydligt framgår att det är ett hot om brottslig gärning (se 1 stycket) men det är jättebra att du har spelat in samtalet då det utgör viktig bevisning för polisen vid en eventuell polisanmälan.

Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om du undrar över något mer!

Vänligen

Isabella Arsov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (776)
2019-06-24 Kan ett SMS klassas som olaga hot?
2019-06-22 Går det att lägga ner polisanmälan om grov kvinnofridskränkning?
2019-06-21 Vad är det för skillnad mellan brukande av falsk urkund och olovlig identitetsanvändning?
2019-06-19 Får vi filma ett privat evenemang och streama live?

Alla besvarade frågor (70287)