Vad krävs för att ofredande skall bli aktuellt?

FRÅGA
Hej. Kan vad som helst utgöra brottet ofredande så länge det av mottagaren uppfattas som störande, och finns det något krav på att det måste ske regelbundet? Dvs. störande material skickas direkt efter varandra flera gånger i veckan, eller bara en till två gånger i månaden och då bara kanske.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga gäller ofredande och vad som krävs för att ofredande skall bli aktuellt. Jag kommer för att besvara din fråga använda mig av brottsbalken.

Vad innebär ofredande?

I brottsbalken 4 kap 7§ står det att den som fysiskt antastar någon eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.

Fysiskt ofredande

Det första som kan bedömas som ofredande är fysiskt antastande. Under denna kategori räknas att knuffa eller hålla fast någon till en sådan nivå att det inte kan vara fråga om misshandel. Det krävs vidare att det fysiska antastande ska ha varit ägnat att innebära en kännbar fridskränkning.

Störande kontakt eller hänsynslöst agerande

Det andra som kan bedömas som ofredande är störande kontakt eller ett hänsynslöst agerande. Gemensamt för båda fallen är att gärningen skall vara "ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt". För båda fallen krävs det uppsåt enligt brottsbalken 1kap 2§. Med uppsåt innebär det att man skall kunna påvisa att det skett med syfte att kränka någons frid.

Sammanfattning

Att en person skickar vid upprepade tillfällen störande material kan uppfattas vara störande kontakter för att kränka din frid på ett kännbart sätt. Därmed kan även agerandet i sig beaktas som ofredande. Brottet ofredande är brett och rymmer in många oönskade beteenden, det är därför svårt att sätta en tydlig gräns för när ofredande kan bli aktuellt och när det inte kan bli aktuellt.


Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!


Hälsningar,
Josefine Lovborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1150)
2021-04-21 Är det olagligt att tjuvläsa sms, sprida bilder/sms och spionera på annans mobil?
2021-04-20 Är det brottsligt att ringa någon mot dennes vilja?
2021-04-20 Har arbetsgivare rätt till att läsa patientjournaler?
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?

Alla besvarade frågor (91389)