Vad krävs för att någon ska dömas för olaga förföljelse?

Hej, vad krävs för att någon ska dömas för olaga förföljelse?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olaga förföljelse regleras i 4 kap. 4b Brottsbalken (BrB).

Vad innebär olaga förföljelse? 

Brottet olaga förföljelse infördes i syfte att höja straffnivån för upprepade kränkningar mot en och samma person. Vad som beläggs med straff är “förföljelse” (eller “stalkning” som det också heter, efter det engelska uttrycket “stalking”) av en person genom handlingar som vanligen i sig är brott. I lagrummet (4 kap. 4b BrB) uppräknas och hänvisas därför till ett antal andra bestämmelser om brott såsom misshandel, olaga tvång, olaga hot, kränkande fotografering, med mera.

Vad som utmärker brottet olaga förföljelse i jämförelse med de enskilda brott som ingår i förföljelsen är att kränkningen av offret har skett upprepat eller systematiskt och mot en och samma person. Till skillnad från fridskränkningsbrotten (jfr. 4 kap. 4a BrB) begränsas kriminaliseringen inte till närståendeförhållanden.

Vad krävs för att någon ska dömas?

Nedan beskriver jag de huvudsakliga rekvisiten (krav) som behöver uppfyllas för att någon ska anses ha begått olaga förföljelse:

(1) att gärningspersonen har begått upprepade brottsliga gärningar mot någon annan. De brottsliga handlingarna ska bestå av ett eller flera av följande brott:

     (a) misshandel enligt misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,

     (b) olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,

     (c) olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,

     (d) hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,

     (e) kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,

     (f) olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,

     (g) olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c §,

     (h) ofredande enligt 4 kap. 7 §,

     (i) uppmaning till självmord eller oaktsam uppmaning till självmord enligt 4 kap. 7 a §,

     (j) förtal eller grovt förtal enligt 5 kap.1 eller 2 §,

     (k) sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,

     (l) skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,

     (m) ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 §, eller

     (n) överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning eller överträdelse av

     kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud

(2) … samt att den tilltalade haft uppsåt till de brottsliga gärningar som förföljelsen består av, samt

(3) att det har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet. Ju allvarligare varje gärning är, desto mindre antal gärningar krävs för att kränkningen ska dömas vara upprepad. 

Jag hoppas mitt svar var till någon hjälp,

Mvh, 

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”