Vad krävs för att man ska kunna göra en anmälan om förtal?

FRÅGA
Vilka kriterier ska uppfyllas för att kunna göra en anmälan om förtal?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad krävs för att göra en anmälan om förtal?

Förtal är ett så kallat ärekränkningsbrott och detta regleras i brottsbalken (BrB). För att kunna bli dömd för förtal så ska en person peka ut en annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller i övrigt lämna uppgifter som syftar till att utsätta den andra för missaktning (5 kap. 1 § BrB). För att du ska kunna göra en anmälan om förtal krävs det alltså att någon spridit uppgifter om dig till tredje man med syfte att skada ditt anseende hos andra människor. Som huvudregel är det personen som blir utsatt för förtal (målsägande) som måste väcka åtal för att en rättegång ska ske (5 kap. 5 § BrB). Det finns möjlighet för att en åklagare i stället ska kunna väcka åtal ifall brottet riktar sig mot en person under 18 år eller om det anses påkallat ur allmän synpunkt. Det kan till exempel anses påkallat om det fått väldigt stor spridning på exempelvis internet att en person begått ett allvarligt sexualbrott.

Vill du göra en polisanmälan så kan du göra det här. Vill du ha hjälp av oss att driva en eventuell process är du välkommen att kontakta oss här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (996)
2020-08-10 Undvika förtal vid skrivande av en roman
2020-08-03 Utgör en polisanmälan och spridning av osanna uppgifter om en person till tredje part ett förtalsbrott?
2020-07-31 Klassas det som förtal att anmäla en kommunanställd?
2020-07-31 Lagligt att anklaga nån för att vara tjuv?

Alla besvarade frågor (82781)