FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 29/10/2020

Vad krävs för att man ska kunna bli uppsagd på grund av tidigare begångna brott?

Hej!

Jag hade precis fått en anställning på sjukhus. Kontraktet påskrivet och var jätteglad då min blivande chef verkligen var glad få mig dit och citerar "med mitt positiva sätt och energi". Hade också hunnit säga upp mig från tidigare jobb och frågade detta jobb om verkligen allt var ok.

Dagen innan skulle börja ringer chefen och säger hon hittat en anmärkning i belastningsregistret, kommit till hennes "kännedom" och vände kappan efter vinden direkt, bad mig berätta vad det gällde. Med skam och hopp om att få behålla jobbet, berättade jag att det var stöld i matbutik för vi hade verkligen kris och blev desperat. Står för mitt misstag men jobbigt berätta för henne och min böter är betalt.

Sade "skulle fundera på saken till nästa dag". Nästa dag kalla handen och fick inget riktigt svar då jag helt öppet frågade om det berodde på hennes moral och syn på saken eller sjukhusets policy.

Kortfattat blev alltså uppsagd under anställning då kontraktet var påskrivet. Fick 1 månads uppsägning med lön. Hon tyckte jag skulle sagt något innan, tänkte inte ens på det då första gången i mitt liv gjort felsteg. Hade inte ens en aning sånt kontrollerades hos dem. Har verkligen arbetsgivaren gjort rätt? Mycket ledsen och känner mig kränkt då de först lät mig säga upp mig och ville ta emot mig med öppna armar.

Hon borde isåfall KOLLAT INNAN anställning om nu detta var viktigt.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni skrivit på anställningsavtal, innebär det att du ingått en anställning och att arbetsgivaren därmed måste ha en saklig grund för uppsägning enligt 7 § LAS.

I fråga om uppsägning på grund av tidigare brottslighet räknas detta som uppsägning på grund av "personliga skäl". Medan det är möjligt att säga upp en arbetsgivare på grund av brott som personen begått utanför arbetstid, krävs det särskilda omständigheter för att det ska vara tillåtet och arbetsgivaren måste först undersöka om det finns en möjlighet till omplacering. I praktiken sker det vid bedömningen en intresseavvägning mellan arbetsgivarens intresse av att säga upp anställningen och arbetstagarens intresse av att inte bli uppsagd.

Det man beaktar vid intresseavvägningen är huruvida du gjort dig skyldig till ett allvarligt brott, om arbetsgivarens förtroende för dig därmed skadats, om du begått brottet innan eller efter att du anställdes, om det faktum att en dömd person fått behålla sig anställning kan skada utomståendes och övriga arbetstagares förtroende för arbetsgivaren, samt vad det är för typ av arbetsuppgifter och anställning du har (se ex rättsfallet AD 2004 nr. 30).

Sammantaget i det här fallet är min bedömning att stöld i matbutik som du begått innan anställningen, och som inte att göra med dina nuvarande arbetsuppgifter och din nuvarande anställning, inte är ett tillräckligt sakligt grundat skäl för att säga upp dig.

Jag råder dig därför att ta upp detta med ditt fackförbund. Är du inte med i facket, får du vända dig till arbetsgivaren och förklara varför uppsägningen inte är sakligt grundad. Säg eventuellt att du kan komma att ta upp detta med en jurist för att sätta press.

Vänligen,

Pegah FazliRådgivare
Hittade du inte det du sökte?