Vad krävs för att man ska kunna anmäla någon för förtal?

FRÅGA
Har en fråga som gäller min dotter hon är 29 år Hon är utsatt för ett rykte som Absolut Inte är sant ,, att hon sitter häktad för mord ..Själv var jag inne på ett varuhus i Fredags o en person kom fram till mej o frågade om detta var sant ...Jag är så förtvivlad över detta att nån överhuvudtaget kan hitta på såna förfärliga saker .Själv har jag oxå fått brev på messenger angående detta .. Om att detta har skett .. av en tvivelaktig person förvisso . men ryktet e ju igång ändå . Vad krävs för att man kan anmäla nån för förtal ? Vilka bevis krävs osv ? Själv tycker jag att detta är ett solklart fall .
SVAR

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga, jag ska göra mitt bästa i att svara på din fråga. Först kommer jag att förklara vad brottet förtal är och vad som måste vara uppfyllt för att brottet ska vara aktuellt. Sedan kommer jag att gå in på vad det är som krävs för att göra en anmälan.

Vad innebär brottet förtal?

Regler om brott och straff hittar du i brottsbalken (BrB) och brottet förtal finns också reglerat här. Om man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgifter ägnade att utsätta personen för andras missaktning, kan man dömas för förtal (5 kap. 1 § BrB). Utpekandet ska vara av allvarlig art, det kan exempelvis vara fråga om spridning av integritetskränkande uppgifter. Uppgifterna ska typiskt sett ha lett till en skada men skadan behöver ej ha inträffat för att brottet förtal ska föreligga.

Du skriver att din dotter är utsatt för ett rykte om att hon sitter häktad för mord, detta är ett utpekande om att din dotter är brottslig. Brottet mord är ett väldigt allvarligt brott och att bli anklagad för det brottet genom ett rykte är enligt min bedömning ett utpekande av allvarlig art. Du skriver också att utomstående personer kommit fram till dig och frågat om ryktet är sant och att du fått meddelanden om det också. Enligt min mening innebär detta att ryktet lett till en skada.

Utifrån din beskrivning av händelsen är min bedömning att brottet förtal skulle kunna föreligga och att din dotter därför skulle kunna göra en polisanmälan.

Vad gäller i mitt fall?

Det är viktigt att din dotter kontaktar polisen så snart som möjligt. Hon kan göra en anmälan genom att ringa 114 14 eller genom att besöka närmsta polisstation.Tänk på att det måste vara din dotter som lämnar in anmälan eftersom det är hon som är utsatt för förtalet. Vidare är förtal ett målsägandebrott, det betyder att åklagaren som huvudregel inte får väcka åtal om det inte är påkallat från en ''allmän synpunkt''. När åklagarens bedömer om det är "påkallat ur allmän synpunkt" ska hen ta hänsyn till brottets art, straffets syfte och omständigheterna vid brottets begående (till exempel hur många som tagit del av den förtalande uppgiften, omfattningen, avsikten). Om Åklagaren inte anser att det är påkallat ur allmän synpunkt är det målsäganden (din dotter) själv som måste väcka åtal för att en rättegång ska ske (5 kap. 5 § BrB).

Sammanfattningsvis är det enligt huvudregeln din dotter som behöver väcka åtal om hon vill att rättegång ska ske. Detta kan hon göra genom att skicka in en stämningsansökan till närmaste tingsrätt. Det är svårt för mig att säga vad som krävs för att gärningsmannen ska kunna dömas för brottet, men det är bra om ni kan samla på er så mycket bevis som möjligt. Jag vill även påpeka att om din dotter förlorar målet så är det hon som kommer få betala rättegångskostnaderna.

Mitt tips är att din dotter börjar med att göra en polisanmälan och försöker samla på sig bevis. Jag önskar er stort lycka till och hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Sanaria Saad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1140)
2021-02-22 Kan åklagare föra åtal om förtal?
2021-02-20 Förtal och mobbning av kollega?
2021-02-20 Vilka är förutsättningarna för förtal?
2021-02-18 Vad menas med ärekränkning och förtal?

Alla besvarade frågor (89488)