Vad krävs för att kunna ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan?

2020-12-18 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag och barnets pappa har gemensamvårdnad. Barnet vägrar åka till sin pappa. Det resulterade i att jag mamma har gjorde en orosanmälan. Skolan har också gjort en orosanmälan, utifrån information som barnet delade med sig till sin lärare och skolkurator. Insatsen socialtjänsten har givit oss är familjebehandling. I den insatsen ska då pappa träffa barnet och bygga upp en relation. Pappan bidrar inte till barnets aktivitet. Han får halva barnbidraget och betalar inget underhåll. Vad krävs för att ge mig rätten att ansöka om underhåll till försäkringskassan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan krävs det att barnen för det första bor hos dig, att du och pappan inte är ihop samt att han antingen inte betalar något underhållsbidrag eller betalar ett belopp som är lägre än det underhållsstöd som du kan få av Försäkringskassan (17 kap. 2 § och 18 kap. 9 § socialförsäkringsbalken). Du kan även läsa mer om detta på Försäkringskassans hemsida.

Utifrån det du beskriver har du därmed rätt att ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

Vänligen,

Pegah Fazli
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?