Vad krävs för att körkortet ska återkallas?

Jag ansågs som vållande av en mindre trafikolycka häromdagen vid en väjningsplikt. Försäkringsbolagen är kontaktade men inte polisen. Jag körde in i en bil av ren olyckshändelse där jag hade väjningsplikt och han bytte fil utan att blinka precis där jag körde ut från korsningen. Finns risken att jag blir av med körkortet

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först att redogöra vad som i allmänhet gäller för under vilka omständigheter man kan bli av med sitt körkort. Sen kommer jag att försöka bedöma hur stor risken är att du blir av med körkortet baserat på vad du har varit inblandad i. En kort sammanfattning av allt jag sagt finns i slutet.

Under vilka förutsättningar kan man bli av med sitt körkort?

Reglerna om när man kan få sitt körkort indraget finns i femte kapitlet körkortslagen. En återkallelse av körkortet kan ske på många olika grunder. Bland de grunder som kan komma i fråga finns bland annat (5 kap. 3 §

Att körkortsinnehavaren gjort sig skyldig till något av följande trafikbrott

a.Grov vårdslöshet i trafik

b.Rattfylleri eller grovt rattfylleri

c.Smitning från trafikolycka enligt 5 § lagen om straff för vissa trafikbrott

Upprepad trafikbrottslighet

En större överträdelse av en viktig trafiksäkerhetsregel, så som exempelvis

a.Fortkörning

b.Körning mot rött ljus

c.Ignorerande av stopplikt

Att körkortshavaren bedöms som olämplig på grund av annan brottslighet, onykterhet, sjukdom eller liknande

Om det är ett brott som utgör grunden för återkallelse av körkortet så finns ett till krav. Ett körkort kan inte återkallas om inte något av följande finns (5 kap. 1 §)

a. En dom

b. Att körkortshavaren godkänt ett strafföreläggande eller en ordningsbot

c. Att åklagare beslutat om åtalsunderlåtelse

Vad det som står ovan innebär är att det måste åtminstone ha skett någon form av polisutredning som lett till en åtgärd av något slag. Har ingen utredning skett och någon åtgärd inte beslutats kan man inte få sitt körkort återkallat på grund av brott.

Det kan räcka med en varning

Så länge körkortshavaren inte gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik eller någon form av rattfylleri så kan man komma undan med en varning om den bedöms som tillräcklig (5 kap. 9 §). Huruvida en varning är tillräcklig beror på hur pass grov förseelse man gjort sig skyldig till. Ju större risk man tagit genom sitt beteende desto mindre utrymme finns det för en varning. Högsta Förvaltningsdomstolen har slagit fast att en individuell prövning ska göras (Rå 1987 ref 105). Exempelvis kan ett prickfritt förflutet som bilförare i många lägen innebära att en varning anses räcka.

Hur stor är risken för dig?

Jag kan inte på förhand ge klart svar på frågan om du har gjort dig skyldig till ett brott eller inte. Inte heller exakt vilket brott det skulle vara i så fall. Men jag kan försöka ge dig en prognos. Du säger att det var en ren olyckshändelse som skedde i ett läge där du hade väjningsplikt. Det rör sig med största sannolikhet inte om grov vårdslöshet i trafik. Eftersom du verkar ha stannat och medverkat till att byta kontaktuppgifter och liknande så är det inte smitning från trafikolycka. Något rattfylleri verkar inte heller föreligga.

Det enda som egentligen kan komma i fråga som grund för att du ska bli av med körkortet skulle då vara en större överträdelse av en viktig trafiksäkerhetsregel. Att inte följa väjningsplikten är visserligen en viktig trafiksäkerhetsregel men jag bedömer ändå risken för att du blir av med körkortet som låg. Mina skäl är följande

1. Polisen har inte kontaktats ännu, som jag skrev ovan så krävs att en polisutredning sker och att någon åtgärd vidtas för att körkortet ska återkallas

2. Det är inte säkert att det du gjort är så grovt att det kan leda till återkallelse

3. Det kan komma att räcka med en varning

Sammanfattning

Jag bedömer risken för att du blir av med körkortet som låg. Innan polisen blir inblandad så kan ingenting hända alls. Även om polisen gör en utredning så finns chansen att bedömningen är att du inte gjort dig skyldig till en tillräckligt grov förseelse eller att det räcker med en varning.

Hoppas detta besvarar din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning