Vad krävs för att hyresvärden ska kunna säga upp mitt hyreskontrakt i förtid?

2021-02-02 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej om man skulle hamna i konflikt med sin privata hyresvärd och hyresvärden "hittar" en anledning till att vräka en som hämnd, kan hyresvärden vräka en då? Antingen om han eller hon hittar på att man gjort något som man inte har gjort eller att hyresvärden vräker en på lösa grunder. Går det, eller måste det finnas bevis för att hyresvärden ska kunna vräka en?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om hyra av bostad finns i 12 kap. jordabalken (JB). Regler om tvistemålsprocessen finns i rättegångsbalken (RB).

Vad krävs för att hyresvärden ska kunna säga upp hyreskontraktet i förtid?

Hyresgäster har starkt skydd av lagen. För att hyresvärden ska kunna säga upp hyresavtalet i förtid krävs att hyresgästen gjort sig skyldig till ett avtalsbrott, och på så sätt förverkat rätten till bostaden. Hyresvärden kan inte avhysa hyresgästen på lösa grunder, utan det anges tydligt i jordabalken på vilka grunder avhysning kan ske.

Grunderna finns reglerade i 12 kap. 42 § första stycket JB, och innefattar exempelvis att hyresgästen: låtit bli eller dröjt med att betala hyran, hyrt ut bostaden i andra hand utan samtycke från hyresvärden, varit vållande till att ohyra spridits i lägenheten eller fastigheten, använt lägenheten för brottsliga ändamål, vanvårdat lägenheten eller stört grannar vid upprepade tillfällen, eller vägrat hyresvärden tillträde till lägenheten utan giltig ursäkt.

Vilka beviskrav har hyresvärden för att kunna avhysa en hyresgäst?

Beviskravet i tvistemål är att en omständighet ska vara styrkt, vilket är ett relativt högt beviskrav. Det ligger på parterna att skaffa fram bevisning, eftersom tvistemålsprocessen i Sverige bygger på principen om fri bevisföring (35 kap. 6 § RB). Principen om fri bevisföring innebär att det är parterna själva som styr vilken bevisning som läggs fram i processen. Hyresnämnden prövar därefter bevisningen.

Om hyresvärden påstår att du vanvårdat lägenheten, eller på annat sätt "hittar på" en anledning till att vräka dig, måste hyresvärden kunna styrka dessa påståenden. Bevisbördan ligger alltså på hyresvärden. Om hyresvärden kan styrka omständigheterna flyttas bevisbördan över på dig, och du måste då lägga fram motbevisning.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2110)
2021-12-05 Kan hyreskontrakt sägas upp p.g.a. förändrad inkomst?
2021-12-03 Vad gäller vid byte av hyresvärd när hyresvärden är privatperson?
2021-12-01 Rökning i lägenhet och på uteplats
2021-12-01 Vad kan man göra åt störande grannar i en hyresrätt?

Alla besvarade frågor (97717)