Vad krävs för att få uppehållstillstånd när man har en familjemedlem i Sverige?

2020-05-09 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, Min pappa (som bor i Syrien), vill ta sig till Sverige och skaffa uppehållstillstånd här. Jag undrar över vilka möjligheter som finns för honom att kunna bosatta sig här. Han är professor och undervisar på engelska och har möjlighet ekonomiskt att starta eget företag här. Tack så mycket för hjälpen!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppehållstillstånd på grund av att familjemedlem finns i Sverige

Uppehållstillstånd kan beviljas för kärnfamiljen, 5 kap. 3 § Utlänningslagen. De familjemedlemmar som omfattas av kärnfamiljen är äkta makar, sambor, personer som ingått partnerskap, föräldrar och minderåriga barn.

Uppehållstillstånd kan även beviljas om en utlänning, är nära anhörig till någon som är bosatt i Sverige, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som redan fanns i hemlandet, 5 kap. 3a § 1 st 2 p Utlänningslagen. Enligt praxis hade en kvinna med en vuxen dotter i Sverige inte uppfyllt kravet på samma hushåll och ett tillräckligt beroendeförhållande för att uppehållstillstånd skulle beviljas.

Uppehållstillstånd kan även beviljas ifall det finns synnerliga skäl, 5 kap 3a § 3 st Utlänningslagen. Migrationsöverdomstolen beviljade en kvinna med ett vuxet barn i Sverige uppehållstillstånd. Kvinnan var en statslös palestinier och var dömd till utvisning till ett läger där förhållandena var mycket svåra. Kvinnan hade även vissa hälsoproblem. På grund av detta ansåg Migrationsöverdomstolen att det fanns de synnerliga skäl som krävs för att uppehållstillstånd ska beviljas, enligt 5 kap 3a § 3 st Utlänningslagen.

Uppehållstillstånd på grund av arbete

Uppehållstillstånd på grund av arbete kallas för arbetstillstånd, 6 kap Utlänningslagen. Enligt 6 kap 2 § Utlänningslagen beviljas arbetstillstånd ifall personen har erbjudits anställning i Sverige.

I detta fall

Ovan har jag tagit upp den lag som kan bli tillämplig för att bevilja din pappa uppehållstillstånd. För att kunna göra en mer utförlig bedömning behövs det mer information om din pappa och hans situation i Syrien.

Utifrån den informationen jag har fått finns det möjlighet att din pappa kan få uppehållstillstånd enligt 5 kap 3a § 1 st 2 p Utlänningslagen. Den lagen tillämpas ifall du är över 18 år. För att din pappa ska få uppehållstillstånd enligt den lagen krävs det att ni har bott i samma hem och att det finns ett beroendeförhållande er emellan. Det räcker inte med att han är din pappa för att han ska få uppehållstillstånd.

Ifall du är under 18 år har din pappa större möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige, eftersom han tillhör din kärnfamilj.

För att arbetstillstånd ska bli möjligt krävs det att din pappa har fått ett jobberbjudande i Sverige.

Ifall du har några ytterligare frågor rekommenderar jag dig att vända dig till Migrationsverket.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1157)
2021-04-17 Uppehållstillstånd genom anknytning utan att lämna landet
2021-04-17 Vad innebär försörjningskravet och hur uppfylls den?
2021-04-14 När bör vi begära avgörande av ärende om uppehållstillstånd?
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91307)