FrågaÖVRIGTÖvrigt11/08/2022

Vad krävs för att få serveringstillstånd?

Kan man få serverings tillstånd om du har åkt ditt för fortkörning

Lawline svarar

  

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar bestämmelser i alkohollagen.

Serveringstillstånd krävs för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jäsande alkoholdrycker av den kommun där serveringsstället är beläget enligt 8 kap. 1 § alkohollagen

En ansökan om serveringstillstånd måste ske. Den sökande måste ha fyllt 20 år enligt 3 kap. 6 §.  Enligt 8 kap. 12 § gäller följande. Tillståndet får endast meddelas den som kan visa att dennes personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i bland annat alkohollagen. Sökanden ska, för att visa på att denne har de kunskaper som krävs enligt alkohollagen, avlägga ett prov. 

Hanteringen av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. För att tillstånd ska kunna meddelas ställs höga krav på sökandens lämplighet. Sökanden kan åläggas att ge utdrag från kronofogden, intyg från skattemyndigheten om momsregistrering, intyg om utbildningar och tidigare anställningar, hyreskontrakt, köpeavtal samt finansieringsplan. När ansökningen är komplett återstår för kommunen att begära ett yttrande från polismyndigheten. 

Sammanfattning

För att ett serveringstillstånd ska meddelas måste du ha fyllt 20 år. Du måste även vara personligt och ekonomiskt lämplig samt ha tillräckliga kunskaper enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter. Att du åkt dit för fortkörning kan mycket väl influera yttrandet som kommunen kommer att begära från polismyndigheten. Detta riskerar då att resultera i att du inte anses vara personligt lämplig. 

 
 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Nora ShamuradRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”