Vad krävs för att få lämna en varning till en hyresgäst?

Är detta tillräckligt mycket underlag för att lämna en varning till en hyregäst?

På kvällen den 2/3 närmare kl. 21,00 startar fastighetens brandlarm beläget på tredje våningsplan.

Jag A och ytterligare en granne får med hjälp av stege tyst på larmet och dörren till B öppnas utav hennes sambo, röken väller då ut ifrån lägenheten varpå vi öppnar samtliga fönster och vädrar ut till 04,30 nästkommande dag.

Anledningen hävdar paret är någon maträtt i ugnen som bränt vid men de var snabba med att stänga sin dörr och betedde sig oerhört märkligt som inte ens hjälpte till med detta som de åstadkommit. Med tanke på mängden rök och att den var stickande i ögon och näsa ligger nog sanningen närmare att något brann

Vi övriga hyresgäster har nu tröttnat på detta, att ständigt vara oroliga för att något skall hända orsakat av B´s försumlighet när B allt som oftast är påverkad av något vilket också vi upplever ökat under Pandemin.

Hyresgäster och undertecknad

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglering avseende hyra återfinns i 12 kap. jordabalken (JB), i den s.k. hyreslagen. Jag tolkar ditt fall som att ni bor i hyreslägenheter varför jag också kommer tillämpa lagen på din situation.

Hur får en hyresgäst bruka sin lägenhet?

Det finns en del regler om hur en hyresgäst får använda lägenheten. Därtill, finns även en s.k. vårdplikt. Vårdplikten tar sikte på att hyresgästen dels måste vårda lägenheten väl och ersätta sådan skada som uppkommer genom hans vållande eller vårdslöshet. Dels, tar den även sikte på att hyresgästen vid sin användning av lägenheten inte ska utsätta andra för störningar. Detta innebär mer preciserat att hyresgästen inte ska utsätta de som bor i omgivningen för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö och som skäligen inte bör tålas (se 12 kap. 24-25 §§ JB).

Det framgår även av ovan nämnda regler att hyresgästen vid användning av lägenheten ska iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Är det ni beskriver tillräckligt för en varning?

Jag skulle rekommendera er att föra en dialog med er hyresvärd om situationen som uppstått. Enligt 2 kap. 25 § 2 st. ska hyresvärden ge bostadshyresgästen en tillsägelse att omedelbart upphöra med störningarna såvida sådana uppstått, något som bort vara applicerbart i ert fall då hyresgästen skulle kunna anses ha försummat sin skyldighet att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten (särskilt med hänsyn till att detta uppdagats i och med en förmodad brand), samt utsatt de som bor i omgivningen för störning. Jag uppfattar det även som att det inte är första gången något liknande sker, vilket är ytterligare ett skäl att tilldela hyresgästen en tillsägelse enligt ovan nämnda lagrum.

Hoppas detta inbringade viss klarhet i situationen, och om inte är ni självklart varmt välkomna att höra av er igen.

Bästa hälsningar,

Hanna Törnsén FredrikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000