Vad krävs för att EU medborgares familj ska få flytta till Sverige?

2020-10-26 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej Lawline, Hoppas ni kan hjälpa mig med en fråga eftersom Migrationsverket inte är så tydlig.Min fru och jag flyttade till Sverige på EU-reglerna för 3.5 år sedan. Vi är gift, har köpt hus, har fått en dotter i Sverige och planerar bo här i många år. Jag är dansk medborgare och min fru är filippinsk medborgare.Min frus mamma bor fortfarande i Filippinerne och hon är ökonomiskt avhängig av att vi skickar pengar varje månad. Hon är inte gift med min frus pappa och de bor inte tillsammans. Det är jätte dyrt att betala båda mat och hus i Filippinerna så vi hoppas att hon får flytta till Sverige och bo tillsammans med os i vårt hus. Det känns heller inte så bra att hennes mamma bor helt ensam och att ingen kan kolla om hon har det gott. Hennes mamma har endast min fru eftersom hon är det enda barnet.Är det möjligt för min frus mamma att flytta till Sverige och bo tillsammans med os via EU reglerna eller Sveriges egna regler?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att uppehållstillstånd krävs:

För att din frus mamma ska få flytta till Sverige krävs som huvudregel att hon har uppehållstillstånd här. Det går i undantagsfall att få uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige som inte är dennes make, maka eller sambo. Här räknas alltså er situation in, nämligen att personen som söker uppehållstillstånd är förälder till ett vuxet barn som bor i Sverige.

Det som krävs för att din frus mamma ska få uppehållstillstånd är för det första att din fru har permanent uppehållstillstånd i Sverige. För det andra ska din fru och hennes mamma kunna visa att de har bott tillsammans omedelbart innan din fru flyttade till Sverige och att de redan i hemlandet var socialt och känslomässigt beroende av varandra, och att det därför är svårt för dem att leva åtskilda. I regel är det inte möjligt att få uppehållstillstånd om ansökan görs efter lång tid eller om beroendet mellan din frus mamma och din fru har uppstått efter att din fru flyttade till Sverige.

EU medborgare kan ansöka om upphållskort istället:

Om du är nordisk medborgare och din familj är medborgare i ett land utanför EU och ni ska bo i Sverige i mer än tre månader kan din familj ansöka om uppehållskort. Eftersom du är dansk medborgare blir detta tillämpligt i ditt fall. Uppehållsrätten är beroende av att du själv har uppehållsrätt genom arbete, studier, som egen företagare eller att du lever på en pension eller har tillräckliga medel för er försörjning. Din familj kommer att behöva lämna in dokument från dig som visar hur du uppfyller uppehållsrätten.

Som familjemedlemmar räknas bland annat dina eller din partners föräldrar som är ekonomiskt beroende av er. Detta innebär alltså att din frus mamma räknas som din familjemedlem och kan ansöka om uppehållskort eftersom du är nordisk medborgare.

Hur ansöker din frus mamma om uppehållskort?

Din frus mamma ska fylla i blanketten Ansökan om uppehållskort, nummer 144011, och skicka eller lämna in den till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter. Det kostar ingenting att ansöka om uppehållskort. Din frus mamma ska skicka med kopior av de sidor i hennes pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland samt dokument som visar hur hon är beroende av dig och på vilket sätt ni är släkt. Din frus mamma behöver också skicka med dokument som visar hur du uppfyller uppehållsrätten. Vilka papper ifrån dig som hon behöver skicka med beror på vad du har för sysselsättning.

Hur länge gäller uppehållskortet?

Kortet gäller så länge du och din familj bor i Sverige och du uppfyller kraven för uppehållsrätt. När ni har bott i Sverige i fem år och du har haft uppehållsrätt under hela perioden har ni permanent uppehållsrätt.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis är huvudregeln att uppehållstillstånd krävs. För att din frus mamma ska få uppehållstillstånd måste din fru ha permanent uppehållstillstånd och ni måste kunna visa att din fru och hennes mamma bott tillsammans innan hon flyttade till Sverige. Dessutom är det i regel inte möjligt att ansöka om uppehållstillstånd på dessa grunder om lång tid förflutit sedan din fru flyttade till Sverige.

Uppehållstillstånd krävs dock inte för familjemedlemmar till nordiska medborgare. Eftersom du är dansk medborgare kan dina familjemedlemmar istället för uppehållstillstånd ansöka om uppehållskort. Din frus mamma räknas som din familjemedlem om hon är ekonomiskt beroende av er, vilket hon verkar vara. Det som krävs för att din frus mamma ska beviljas uppehållskort är att du har uppehållsrätt genom arbete eller dylikt och därmed har tillräckliga medel för er försörjning.

Jag rekommenderar alltså att din frus mamma ansöker om uppehållskort. Du kan läsa mer om hur ansökan ska gå till här. Du kan även ladda ner ansökningsblanketten både på svenska och engelska.

Har du fler frågor eller vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende är du självklart varmt välkommen att höra av dig på nytt genom någon av våra tjänster! Du kan också nå mig direkt på elise.sohlberg@lawline.se. Jag rekommenderar dock att du, om du har ytterligare frågor, kontaktar Migrationsverket för att få hjälp med ansökan. Migrationsverket har en serviceskyldighet som innebär att de är skyldiga att besvara dina frågor och hjälpa dig med ditt ärende.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1189)
2021-06-16 Kan min fru vänta på sitt uppehållstillstånd på plats i Sverige?
2021-06-11 Migrationsrätt - familjeåterförening
2021-06-10 Vad händer med mitt uppehållstillstånd om vi skiljer oss? Och vad händer med våra gemensamma barn?
2021-06-09 Migrationsverket kan begära om ytterligare uppgifter

Alla besvarade frågor (93215)