Vad krävs för att ett rykte ska vara förtal?

Hej! Är det i juridiskt hänseende skillnad mellan att sprida t.ex. åsikten "XX är pedofil" och åsikten "jag tycker att XX är pedofil"? Har hört argument av typen att det senare bara är en åsiktsyttring och att det därför inte ska klassas som förtal. Jag tycker det verkar underligt att man kan friskriva sig bara genom att lägga till ett "jag tycker" till det missaktande man vill sprida, men hur ser lagen ut?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att beskriva vad som krävs för att ett uttalande ska kunna klassas förtal. Därför kommer jag att utgå från brottsbalken (BrB).

Vad är förtal?

Förtal innebär att peka ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta någon för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 stycket BrB). Denna regel är till för att skydda individens ära. Att sprida rykten om att någon är pedofil skulle jag anse vara att peka ut någon som brottslig eftersom det finns flera brott som är förknippade med pedofili t.ex. sexuellt utnyttjande av barn (6 kap. 5 § BrB) och sexuellt övergrepp mot barn (6 kap. 6 § BrB).

En annan förutsättning för att ett uttalande ska klassas som förtal är att uppgifterna spridits i ett större sammanhang. Ett större sammanhang bör innebära att uppgifterna sprids till långt många fler än enbart en eller två vänner. Omfattningen på spridningen av uppgiften tar domstolen hänsyn till vid avgörandet av mål om förtal.

Är det inte förtal om "jag tycker" läggs till innan uppgiften?

Att säga att det inte är förtal för att man lägger till "jag tycker …" innan en uppgift om en annan person är alltså inte avgörande för om det är förtal eller inte. Det är ovanstående kriterier som avgör huruvida det är förtal eller inte.

Vad kan du göra om du anser att någon gjort sig skyldig till förtal?

Om du misstänker att någon har gjort sig skyldig till förtal kan du polisanmäla detta.

Sammanfattning

Det krävs två saker för att ett uttalande ska vara förtal:

1) Uppgiften ska vara avsedd att utsätta någon för andras missaktning genom att peka ut denna som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt

2)Uppgiften ska spridas till ett större sammanhang. Vad som avgör vad som är ett större sammanhang finns inte bestämt men är i alla fall till fler än några vänner.

Om ryktet uppfyller dessa två kriterier kan det vara förtal. Det spelar ingen roll om man har sagt "jag tycker …" innan man säger något som uppfyller ovanstående kriterier. Det är ändå förtal.


Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.

Jenny VibergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”