Vad krävs för att ett preskriptionsavbrott ska ha skett när brev skickats till en hemlös person?

2017-11-24 i Preskription
FRÅGA
Hej det är så att jag har varit hemlös från och till dom sista 13 åren (2004 framåt) fick under tidig sommar 2015 brev från inkasso om att jag hade skulder hos dom något som jag inte haft en aning om tidigare. Jag satt o pratade med en vän häromdagen angående detta då jag inte riktigt vet hur jag ska kunna ta mig ur alla skulder jag fått genom åren så sa han att jag skulle kolla preskibitions lagen. och eftersom skulderna är ifrån 2007-2009 och jag inte blivit delgiven någonting förens 2015 och det rör sig om köpta varor och tjänster så borde ju skulderna varit preskiberade. när jag tog kontakt med inkasso bolaget och påpekade detta så menade dom att dom gjort Preskriptionsavbrytande åtgärder genom utställda försändelser. Enligt dom har vissa kommit fram och vissa skickats tillbaka till dom. räknas det som att Preskriptionstiden är avbruten om dom har skickat en försändelse även om jag inte mottagit den?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du köpte dessa varor och tjänster för privat bruk kan du anses vara en konsument. Skulderna preskriberas då som utgångspunkt efter tre år (PreskL 2 §). Preskriptionstiden avbryts när borgenären, det vill säga den som du är skyldig pengar, hör av sig till dig och begär att du betalar (PreskL 5 §). Inkassobolaget menar att detta är vad de gjort när de skickat påminnelser till dig. Reglerna kring vad som ska anses vara en så kallad preskriptionsbrytande åtgärd är dock inte helt klara och vad som gäller i just ditt fall är svårt att svara på utan att veta mer om din situation från 2007 fram till nu.

Huvudregeln är att du inte ska behöva ta del av brevens innehåll, det vill säga läsa dem, för att preskriptionstiden ska avbrytas. Det räcker att breven kommit dig till handa, vilket innebär att de skickats till en adress där du haft anledning att hålla koll på posten eller liknande.

Ytterst handlar det dock om att inkassobolaget måste bevisa att påminnelserna nått fram till dig. Eftersom vissa av breven inte skickades tillbaka till dem tyder det på att du fortfarande hade tillgång till den adress de skickades till, vilket de troligen kommer att hävda. Har de skickat ett flertal brev till den adress du uppgett är det troligt att de kan bevisa att ett preskriptionsavbrott har skett. Särskilt om flertalet försändelser kommit fram. Brev försvinner trots allt sällan, så har de inte skickats tillbaka tyder det på att någon tagit del av dem, antingen du själv eller någon som vet att breven ska till dig. Det faktum att du varit hemlös är dock en faktor som talar emot att breven ens kommit dig tillhanda.

Sammanfattningsvis så är det svårt för mig att ge ett tydligt svar på din fråga utan att veta mer om din situation. Det är dock inkassobolaget som måste bevisa att breven kommit dig tillhanda för att preskriptionstiden ska anses ha avbrutits. Det faktum att du varit hemlös från och till är något du kan hävda för att motbevisa dem.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (609)
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.
2021-10-28 När avbryts preskription?
2021-10-27 När preskriberas en skuld till Försäkringskassan om man har en avbetalningsplan?

Alla besvarade frågor (97610)