FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/11/2018

Vad krävs för att ett kontaktförbud avseende gemensam bostad ska meddelas?

Min fru och jag ligger i skilsmässa och bor kvar i den gemensamma bostaden båda två. Vi sover i rummen bredvid varann. Har nu upptäckt att hon har en kökskniv under bäddmadrassen i sin säng. Känner mig hotad kan man säga. Är detta tillräckligt för att få besöksförbud utdömt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär ett kontaktförbud?

Ett kontaktförbud innebär ett förbud för en person att besöka eller på annat sätt ta kontakt med en annan person eller att följa efter denna (1 § första stycket lagen om kontaktförbud). Kontaktförbud avseende gemensam bostad innebär i sin tur ett förbud för en person att uppehålla sig i en gemensam bostad som brukas tillsammans med den som förbudet skyddar (1 a § första stycket lagen om kontaktförbud).

Vad krävs för att ett kontaktförbud avseende gemensam bostad ska meddelas?

Ett kontaktförbud avseende gemensam bostad får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid (1 a § första stycket lagen om kontaktförbud). Det krävs en klar och konkret risk för brott och av betydelse för bedömningen av om ett kontaktförbud ska meddelas är parternas relation och vad som hänt tidigare dem emellan. Det är alltså av relevans om den som förbudet avses gälla för tidigare har lagförts för brott mot den sammanboende.

Kontaktförbud avseende gemensam bostad får bara meddelas om:

skälen för ett sådant förbud väger väsentligt tyngre än det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för den mot vilken förbudet avses gälla, och

den som förbudet avses skydda förbinder sig att medverka till att den mot vilken förbudet avses gälla i rimlig utsträckning får tillgång till sina personliga tillhörigheter.

Vid bedömningen av om ett förbud väger tyngre än intrånget som det innebär för den mot vilket förbudet avses gälla ska allvaret i de brottsliga gärningarna eller trakasserierna det finns risk för beaktas. Andra relevanta faktorer är förbudets längd, huruvida den person förbudet avses gälla för är ensam ägare till bostaden samt huruvida den personen har sin arbetsplats i hemmet eller annars kan få svårt att försörja sig på grund av förbudet.

Bedömning i detta fall

Vid bedömningen av om kontaktförbud avseende gemensam bostad ska meddelas ska ett flertal olika faktorer beaktas vilket gör det svårt för mig att ge dig ett exakt svar på din fråga. Att ha en kniv under bäddmadrassen kan absolut utgöra en faktor som talar för att ett sådant förbud ska meddelas. Har personen som förbudet avses gälla för tidigare lagförts för ett brott gentemot dig är detta ytterligare en sådan faktor. Jag rekommenderar dig att kontakta Åklagarmyndigheten eller Polismyndigheten för att närmare undersöka möjligheterna till att ett kontaktförbud meddelas. Vidare bör du kontakta polisen om du känner dig hotad av personens beteende.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo