Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?

FRÅGA
Om en person sliter upp dörren i ngn annans lägenhet där innehavaren av lägenheten sover ' och skriker att jag har mordhotat ngn. Lägenhetsinnehavaren vaknar till o skriker försvinn' varpå mannen försvinner. På dagen därpå händer det ugen. Personen sliter upp den olåssta dörren och kommer in och skriker' då blir lägenhetsinnehavaren så rädd att han tacklar ut personen ur lägenheten och slår 5- 6 slag ordentligt mot mannen.Kan lägenhetsinnehavaren anmäla mannen för hemfridsbrått
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar om mannen begått hemfridsbrott. Regler om brott mot frihet och frid finns i 4 kap. brottsbalken (BrB).

Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?

Den som olovligen intränger eller kvarstannar i en annan persons bostad döms för hemfridsbrott (4 kap. 6 § första stycket BrB).

Gärningsmannen måste antingen intränga eller kvarstanna i bostaden. Att intränga betyder att personen tar sig in i bostaden genom att övervinna ett hinder av fysisk eller psykisk art. Att gå in i ett hus eller i en lägenhet är ett inträngande även om dörren är olåst och ingen hindrar gärningsmannen från att gå in. Att kvarstanna innebär enkelt uttryckt att personen stannar kvar i bostaden.

Att enbart intränga eller kvarstanna räcker inte för att aktualisera straffansvar. Inträngandet eller kvarstannandet måste ha skett olovligt. Avgörande för om ett inträngande eller kvarstannade i en bostad är olovligt är viljan hos den som bor i bostaden. Gärningsmannen ska alltså inte ha haft lov att stanna kvar där av personen som bor i bostaden.

Förutom de ovanstående kraven måste personen haft uppsåt till att han olovligen inträngde eller kvarstannade i bostaden. Uppsåt kan enklast beskrivas som att personen var medveten om att han olovligen inträngde eller kvarstannade i bostaden (1 kap 2 § första stycket BrB).

Sammanfattning

Eftersom mannen olovligen inträngt i bostaden vid två tillfällen kan ett hemfridsbrott ha begåtts under förutsättning att han hade uppsåt till brottet. Med andra ord måste mannen ha varit medveten om att han olovligen inträngt i bostaden. Uppsåt kan vara svårt att bevisa, och mitt råd är att du i första hand pratar med mannen och påtalar att hans agerande är brottsligt, samt att du i fortsättningen låser ytterdörren för att på så sätt neka honom tillträde till bostaden.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss.

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1150)
2021-04-21 Är det olagligt att tjuvläsa sms, sprida bilder/sms och spionera på annans mobil?
2021-04-20 Är det brottsligt att ringa någon mot dennes vilja?
2021-04-20 Har arbetsgivare rätt till att läsa patientjournaler?
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?

Alla besvarade frågor (91388)