Vad krävs för att ett facebookmeddelande ska klassas som förtal?

FRÅGA
Kan följande repliker i Facebook vara förtal?"X Helt ärligt du kan sticka till 1940-talet nazityskland. Så jäkla trött på såna kommentarer.""X Helt ärligt du kan sticka till 1940-talet nazityskland. Så jäkla trött på såna kommentarer. Du är en lift ditt eget resonemang en potentiell våldtäktsman och kvinnomisshandlare eftersom du är man. Kanske ska sätta fotboja på dig eftersom du ingår som man i strukturellt kvinnoförtryck."I det senare citatet ska det stå "enligt" i stället för "en lift".Jag har även JPG-bilder över delar av konversationen, där det framgår vilka inlägg som vederbörande reagerar på. Dessa är annorlunda formulerade.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga vill du veta vad som krävs för att ett uttalande ska kunna klassas som förtal. För att svara på din fråga kommer jag att utgå från brottsbalken (BrB).

Vad innebär förtal?

Förtal innebär att peka ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta någon för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 stycket BrB). Regeln finns till för att skydda individen mot ärekränkning.

En annan förutsättning för att ett uttalande ska klassas som förtal är att uppgifterna spridits i ett större sammanhang. Ett större sammanhang bör innebära att uppgifterna sprids till långt många fler än enbart en eller två vänner. Omfattningen på spridningen av uppgiften tar domstolen hänsyn till vid avgörandet av mål om förtal.

Sammanfattning

Det krävs två saker för att ett uttalande ska vara förtal:

1) Uppgiften ska vara avsedd att utsätta någon för andras missaktning genom att peka ut denna som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt

2) Uppgiften ska spridas till ett större sammanhang.

Vad som avgör vad som är ett större sammanhang finns inte bestämt men är i alla fall till fler än några vänner. Om ett uttalande är förtal eller inte beror alltså mycket på omständigheterna. Min bedömning är att uttalandet om dig inte är förtal med hänvisning till att det inte är en uppgift som anklagar dig för att vara brottslig eller klandervärd i ditt levnadsätt. Det är dock svårt för mig att vara helt säker utan mer information om omständigheterna.

Hoppas dock att du har fått mer klarhet i vad som är förtal och inte!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.

Vänligen,

Jenny Viberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1021)
2020-09-15 Är det förtal att berätta för andra att någon har HIV-sjukdom?
2020-09-14 Kan en skrivelse utgöra förtal?
2020-09-12 Förtal mot företag?
2020-09-11 Gränsdragning för förtal

Alla besvarade frågor (84164)