Vad krävs för att ett brott ska registreras i belastningsregistret?

2018-09-14 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Om jag inte blir dömd för ett brott, kommer jag då inte ha något historik av vad som hände? Och om dem bestämmer sig för att jag är skyldig men att det inte blir någon påföljd, blir det någon historik då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Om jag förstår dig rätt undrar du vad som krävs för att ett brott ska registreras i belastningsregistret. Regler om belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister. Belastningsregistret ska bland annat innehålla uppgifter om någon genom dom eller beslut har fått påföljd till ett brott (3 §).

Om du inte blir dömd

Om ett brott inte leder till någon dom registreras det inte i belastningsregistret. Däremot ska beslut som kontaktförbud och tillträdesförbud registreras (3 §).

Om du blir dömd men utan påföljd

Jag utgår från att du menar att du anses skyldig och därmed blir dömd. Huvudregeln är att det krävs en påföljd för att domen ska visas i belastningsregistret. Även om påföljden kan vara begränsad, så kallad strafföreläggande, som böter och/eller villkorlig dom ska den finnas med i belastningsregistret. Om någon går fri från påföljd på grund av en allvarlig psykisk störning ska uppgifterna också registreras (3 §).

Om domstolen däremot meddelar så kallad påföljdseftergift, att en person av olika omständigheter ska dömas för ett brott men helt utan påföljd ska det inte registreras i belastningsregistret eftersom det inte finns någon påföljd (29 kap. 6 § brottsbalken).

På polisens hemsida finns information om belastningsregistret och hur länge uppgifterna finns kvar. Påföljden avgör hur länge en belastning finns registrerad. Jag rekommenderar dig att titta på polisens hemsida för mer information.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mikaela Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2167)
2019-07-17 Hur hamnar man i misstankeregistret?
2019-07-15 Har man rätt att begära ut sitt belastningsregister?
2019-07-12 Kan jag dömas för (grovt) bokföringsbrott om jag av okunnighet bokfört bristfälligt?
2019-07-07 Går det att gallra uppgifter ur belastningsregistret i förtid?

Alla besvarade frågor (71226)