Vad krävs för att ett avtal ska kunna jämkas?

2021-02-19 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej!Jag har gått till en massör där jag har haft en klippkort och på det är 2 tillfällen kvar.Det har kommit till min kännedom att den här massören på sin facebook har uttryckt sig rasistiskt. Detta känns inte ok för mig då jag inte är bekväm med det då jag är afrosvensk. Jag skrev ett mail till honom och förklarade att jag inte ville fortsätta gå hos honom pga hans uttalanden på hans privata men öppna facebook. Jag ville såklart ha pengarna tillbaka på dom sista behandlingarna med det ville han inte ge mig då han tyckte att han varit "snäll" och förlängt klippkortet pga covid-19, men han hade ju förlängt alla som hade ett klippkort...han föreslog att jag skulle ge bort dom sista gångerna men ingen vill ju såklart ha dom då jag förklarar varför jag ger bort dom.Kan jag på något sätt få tillbaka mina pengar eller måste jag ge upp?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När det gäller tjänster som utförs på andra människor såsom massage finns det inga särskilda lagar som reglerar det området. Det vill säga du som är konsument åtnjuter inget speciellt skydd. Därför behandlas situationen som ett vanligt avtal mellan dig och massören. Därmed blir avtalslagens (AvtL) regler tillämpliga.

Kan avtalet jämkas?

En allmän rättsprincip är att "avtal ska hållas". Detta innebär att det krävs väldigt mycket för att ett avtal ska kunna brytas. Ett avtal som är oskäligt kan dock jämkas (36 § AvtL). Det vill säga anpassas så att avtalet blir lämpligare. Denna bestämmelse tillämpas dock väldigt restriktivt. Jag förstår att det känns väldigt jobbigt att besöka massören efter att han uttryckt sig på det sätt som du beskriver. Det är möjligt att detta faktum skulle kunna vara en sådan situation som gör att det är oskäligt för dig att tvingas hålla avtalet och inte få tillbaka pengar för de outnyttjade massagerna. Det är dock svårt att avgöra exakt.

Mina råd till dig

Det första steget i den här situationen bör vara att igen kontakta massören och diskutera problemet. Kvalificerad juridisk hjälp och tvister i domstol får alltid vissa kostnader och om det är möjligt att komma överens med massören, så är det att föredra. Annars kan du väcka en talan vid domstol för att få avtalet jämkat. Innan du går vidare med en domstolsprocess bör du komma ihåg att sådana processer både kan bli dyra och psykiskt påfrestande. Det är att rekommendera att du ta kontakt med en jurist innan som kan vägleda dig. Skulle du vilja ta kontakt med en utav våra jurister kan du göra det här.

Hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du ha fler funderingar är du alltid varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Ida Zackariasson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (374)
2021-12-07 Under vilka förutsättningar kan ett avtal gällande en konsumentkredit ogiltigförklaras?
2021-12-01 Kan jag ogiltigförklara ett aktieöverlåtelseavtal?
2021-11-28 Lurad och tvingad att skriva på ett avtal
2021-11-07 Ogiltigförklara gåvobrev

Alla besvarade frågor (97717)