Vad krävs för att en uppgift ska anses utgöra förtal?

FRÅGA
Hej! Jag var för många år sedan kompis med en person som idag sprider rykten om mig. Att jag skulle triggat henne och en annan person till ätstörning och ljuger om massa annat. Detta säger personen till flera personer och det får mig att se dålig ut och folk tycker illa om mig. Kan jag anmäla detta till förtal?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om förtal finns i brottsbalken, fortsättningsvis kallad BrB. Med förtal avses att utpeka någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller att lämna en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (5 kap. 1 § första stycket BrB).

Missaktning

Som exempel på vad din före detta vän säger om dig nämner du att du skulle ha bidragit till att ge henne och en annan person en ätstörning. Du skriver även att hon ljugit om andra saker, dessa uttalanden kan jag tyvärr inte göra en bedömning av utan mer information om vad som sagts, då en bedömning måste göras för varje uttalande. Vad gäller påståendet om att du bidragit till att ge henne och en annan person en ätstörning är det inte ett utpekande av dig som brottslig eller ett utpekande av dig som klandervärd i ditt levnadssätt. Det skulle dock kunna vara en sådan uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning.

När man avgör om en uppgift är ägnad att utsätta någon för andras missaktning saknar det, bortsett från några undantagsfall, betydelse om uppgiften är sann eller inte. Rekvisitet "ägnad" innebär att uttalandet typiskt sett ska duga till att framkalla missaktning hos andra, det vill säga vara en nedsättande uppgift. Huruvida en uppgift kan anses framkalla missaktning hos andra kan även variera beroende på den utpekades personkrets eller samhällsgrupp. Jag vet inte hur din personkrets ser ut, men min bedömning är att en uppgift om att du bidragit till att ge någon en ätstörning kan vara en uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning då det är en nedsättande uppgift som bör kunna framkalla missaktning hos andra. Du skriver även att spridningen av uppgiften rent faktiskt lett till att du upplever att du framställs i dålig dager och att personer till följd av uttalandet tycker illa om dig, vilket tyder på att det är en sådan uppgift som kan anses framkalla missaktning i din personkrets. Bedömningen av om något är ägnat att utsätta en person för andras missaktning kan dock vara komplex och jag kan därför inte ge dig något definitivt svar på om uppgiften din vän lämnat kan utgöra förtal utan närmare information om omständigheterna kring uttalandet. Utifrån vad du har skrivit är dock min bedömning att uttalandet skulle kunna utgöra förtal.

Spridning av uppgiften

För att förtal ska vara aktuellt krävs också att en viss spridning av uppgiften ska ha skett. Med detta avses att uppgiften ska spridas till någon utöver personen uppgiften berör som inte känner till uppgiften sedan tidigare. Detta är i ditt fall uppfyllt eftersom du skriver att din före detta vän spridit uppgiften till flera personer.

Enskilt åtal

Värt att nämna är att för förtal gäller enskilt åtal. Det innebär att det inte som för andra brott är åklagaren som väcker åtal för brott utan den som utsatts för brottet (5 kap. 5 § BrB). Skulle du vilja väcka åtal för förtal gör du det alltså på egen hand utan en åklagare.

Sammanfattning

Enligt min bedömning skulle påståendet om att du givit din vän en ätstörning kunna utgöra förtal då det kan vara en uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning och som spridits till en viss personkrets. Jag kan dock inte göra någon definitiv bedömning utan att närmare känna till omständigheterna kring spridandet av uppgifterna. Skulle du vilja väcka åtal mot din vän görs det genom enskilt åtal och inte genom en åklagare.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96481)