FrågaFAMILJERÄTTBodelning25/09/2020

Vad krävs för att en gåva inte ska ingå i bodelningen?

Jag håller på att separeras från min man, vi har inget äktenskapsförord och varit gifta i 3 år. Förra året fick jag gåva av min morbror på 490.000kr, nu vill han ha hälften har han rätt till det? I gåvobrevet är det bara till mig han finns inte med, har han rätt till hälften ändå? Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!

Reglerna om bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). I samband med att ni ska separera ska era egendom fördelas mellan er genom bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I bodelningen ska era giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Om gåvan är att betrakta som giftorättsgods ska den ingå i bodelningen och då kommer din f.d. make att kunna få ut en del av gåvan genom bodelning. Av lagen framgår det att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom som en make fått i gåva av någon med villkoret att egendomen ska vara dennes enskilda är enskild egendom (7 kap. 2 § första stycket andra punkten ÄktB).

Du nämner i din fråga att det framgår av gåvobrevet att gåvan är till dig. Det är tveksamt om detta är att ses som ett villkor om att gåvan ska vara din enskilda egendom. Jag skulle därmed råda dig att ta en extra titt i gåvobrevet och se över dess innehåll, huruvida det framgår tydligt att gåvan ska vara din enskilda.

Om det bedöms inte finnas något förbehåll om att gåvan ska vara din enskilda kommer den att räknas som giftorättsgods och ingå i bodelningen mellan dig och din f.d. make.

Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Nhi TranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”