Vad krävs för att en gärning ska räknas som olaga hot?

Hej jag har bott hos ett famimjehem där de var väldigt elaka mot barnen, jag har en kille och de förstörde för hans jobbsökande och de åker runt där jag bor nu(hos mina flräldrar) vi skrev ett sms för att de ska fatta att de ska sluta med det de håller på med för nu ska de försöka förstöra för hans företag vi skrev "om ni inte slutar så blir det konsekvenser" det menar vi med att vi går till polisen, kan det bli ett olaga hot för det eller fängelse eller nått? De har gjort en massa grövre saker än det.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar vad som räknas som ett olaga hot. Regler om brott mot frihet och frid finns i 4 kap. brottsbalken (BrB).

Vad krävs för att en gärning ska räknas som olaga hot?

Olaga hot innebär att gärningsmannen hotar en annan person med en brottslig gärning som är ägnad att framkalla allvarlig rädsla för den hotades säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap. 5 § första stycket BrB). Bedömningen kring om hotet är ägnat att framkalla allvarlig rädsla görs utifrån de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet. Man tittar alltså på hur hotet uppfattas från brottsoffrets synvinkel. För olaga hot av normalgraden är straffskalan böter eller fängelse i högst ett år.

För att räknas som olaga hot måste hotet avse en brottslig handling i sig, exempelvis hot om skadegörelse eller misshandel. Att hota med något som inte är brottsligt, exempelvis ett hot om att avslöja en otrohetsaffär, omfattas inte av bestämmelsen.

Gärningsmannens avsikt att faktiskt fullfölja brottet spelar ingen roll, då brottet fullbordas genom hotet om den brottsliga gärningen uttrycks. För att räknas som olaga hot måste hotet även framkalla allvarlig rädsla hos brottsoffret. Hotet ska vara så pass allvarligt att brottsoffret kan antas känna fruktan. Det är dock inte något krav att man måste ha blivit rädd av hotet för att det ska räknas som brottsligt, men hotet måste kunna tas på allvar och i vart fall vara tillräckligt allvarligt för att brottsoffret ska kunna bli rädd.

Den sista förutsättningen för att hotet ska vara brottsligt är att gärningsmannen haft uppsåt (1 kap. 2 § första stycket BrB). Uppsåt innebär att gärningsmannen haft för avsikt att hota brottsoffret i syfte att framkalla allvarlig rädsla.

Sammanfattning

Utifrån beskrivningen av omständigheterna i din fråga är utsikterna att få personerna dömda för olaga hot små, eftersom det dels krävs hot om en brottslig handling i syfte att framkalla allvarlig rädsla hos offret, dels uppsåt. Dessutom blir det svårt att bevisa vad som faktiskt sagts. Min rekommendation till dig är att du tar kontakt med polisen och berättar vad som hänt. Därefter kommer Polismyndigheten avgöra huruvida en förundersökning ska inledas eller inte.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar FriedrichRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo