FrågaFAMILJERÄTTAdoption11/06/2018

Vad krävs för att en ansökan om adoption ska godkännas?

Hej!

Jag har ensam vårdnad och min dotters biologiska pappa har ingen umgängesrätt i dagsläget. Pga olika omstädigheter (riktat mot mig) såsom olagliga hot, kränkningar, psykisk misshandel (?) men också pga droger så har jag med stöd från socialen tagit avstånd från honom.

Anmälningar Finns hos polisen men blir nerlagda då konkreta bevis inte Finns.

Han har även varit väldigt tydligt med att han inte ska betala något underhåll då han anser att det inte behövs.

Efter kontakt med Mamman till hans äldre dotter har jag fått veta att där finns starka misstankar (efter många psykolog-besök) om att han förgripit sig på dottern och skadat henne på andra sätt när hon vart mindre. Flickan har idag ingen kontakt med honom, Mamman har ensam vårdnad och Flickan har bett mig att skydda hennes lillasyster mot deras "pappa". Mamman berättar också han var väldigt våldsam mot henne när dem bodde tillsammans och att jag ska vara försiktig.

Min man har varit med från födseln och ser lilla tjejen som sin, han bidrar ekonomiskt och ser och gör ingen skillnad på henne och på sina biologiska barn.

Min fråga är;

Vad krävs för att han ska kunna adoptera?

Hur stora chanser Finns För att vår ansökan ska gå igenom? (Bio pappan ser allt som ett spel och kommer inte gå med på en adoption)


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Adoptions regleras i föräldrabalken

Vanligtvis brukar krävas att båda de biologiska föräldrarna samtycker till adoptionen. Du beskriver dock i din fråga att du har ensam vårdad om din dotter. För denna situation finns en undantagsregel. Eftersom din dotters biologiska pappa inte har någon del i vårdnaden, kommer inte hans samtycke krävas för att en adoption ska vara möjlig (4 kap. 5a § föräldrabalken). Trots att det inte är ett regelrätt krav att din dotters biologiska pappa i detta fall måste ge sitt samtycke kan hans åsikt vara av viss betydelse för genomförandet av adoptionen. Rätten ska nämligen inhämta hans åsikt även fast denna inte är avgörande. Hans åsikt ska nämligen vägas in i den lämplighetsbedömning som genomförs vid en aktuell adoption (4 kap. 10 § 3 st. föräldrabalken).

Lämplighetsbedömning vid adoption

Rätten ska som jag ovan har beskrivit bedöma om det kan ses som lämpligt att en adoption genomförs (4 kap. 6 § föräldrabalken).Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet. Därtill krävs att det antingen finns "särskild anledning" till adoptionen med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet eller att sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det. Endast om barnet kan antas få goda levnadsvillkor beviljas adoptionen. Det prövas noga att den eller de adopterande kan ge barnet god uppfostran. Även barnets förhållande till de naturliga föräldrarna är av betydelse. Vid bedömningen av om det är lämpligt att adoptionen äger rum skall rätten ta hänsyn till barnets vilja. Du har beskrivit i din fråga att din man har varit med och uppfostrat din dotter sedan födseln samt att din dotters biologiska pappa verkar vara våldsam. Detta talar för att adoptionen kommer gå igenom.

Sammanfattningsvis

I vanliga fall hade din dotters biologiska pappas samtycke krävts för att en adoption skulle vara möjlig. Eftersom du har ensam vårdnad om din dotter finns dock inte krav på att hans samtycke ges. Rätten kommer dock inhämta hans åsikt och väga in den i den lämplighetsbedömning som görs vid beslutet om adoption. Eftersom din dotter och din man verkar ha en nära relation samt att han till stor del verkar ha uppfostrat henne tror jag att adoptionen kommer beviljas! Jag kan dock inte intyga detta med säkerhet eftersom jag inte har alla omständigheter i just detta fall.

Lycka till och hoppas du har fått svar på din fråga!
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000