Vad krävs för att dömas till vårdslöshet i trafik?

2021-07-19 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej. För ca 9 månader sedan så blev jag påkörd av en bil när jag gick över gatan med grön gubbe. Rättegång är om ca 3 månader, damen som körde på mig missade rödljus, det blir rättegång för vållande till kroppsskada men inte för vårdslöshet i trafiken. Hur kommer det sig att hon inte blir åtalad för vårdslöshet i trafik? Stämmer detta verkligen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet "vårdslöshet i trafik" kan man hitta i 1 § trafikbrottslagen och lyder: "Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter." I andra stycket kan man även hitta bestämmelsen om grov vårdslöshet i trafik.

Enligt en viktig straffrättslig princip, benämnd täckningsprincipen måste den tilltalades gärning, för att personen ska kunna dömas för vårdslöshet i trafik, täcka samtliga rekvisit för brottet, det vill säga "kraven" för att gärningen ska anses vara just vårdslöshet i trafik. Jag kommer nu att gå igenom vilka dessa krav är.

Först och främst krävs det att rör sig som en vägtrafikant, en person som för spårvagn eller en person "som någon annanstans än på väg för ett motordrivet fordon". En vägtrafikant är "den som färdas eller annars uppehåller sig på en väg eller i ett fordon på en väg eller i terräng samt den som färdas i terräng". Ett exempel på att framföra ett fordon någon annanstans är när någon framför en skördetröska på en åker eller någon som framför en lasttruck på ett verkstadsgolv. Det krävs som sagt även att man på något sätt "för" detta fordon, vilket innebär att det måste föreligga någon form av förflyttning. Detta krav är uppfyllt i detta fall.

Slutligen krävs det att personen "brister i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna". Ett enklare sätt att skriva detta på är att den brottsliga gärningen består i att i väsentlig mån brista i den omsorg och varsamhet som omständigheterna kräver för att en trafikolycka ska kunna undvikas. Personen i fråga ska här avvika väsentligt från de trafikregler som finns i en viss situation, det spelar ingen roll ifall det faktiskt har inträffat en trafikolycka eller inte. Beroende på vad trafikreglerna kräver av en kan man alltså avgöra om en person kört vårdslöst eller inte. Det ska vidare röra sig om ett medvetet risktagande av personen, fall där personen gjort en felbedömning på grund av bristande förmåga eller tillfällig ouppmärksamhet och fall där personen exempelvis begått ett manövreringsmisstag ingår alltså inte.

Vid eventuellt åtal för ett visst brott tittar man på praxis, för att avgöra i vilka situationer ansvar för "vårdslöshet i trafik" ska utdömas, några exempel är RH 1996:14: Bilförare som iakttagit stopplikt men brustit i uppmärksamhet innan hon körde ut på europaväg - vilket orsakade en kollision - har dömts för vårdslöshet i trafik. RH 1996:55: Bilförare, som underlåtit att iaktta väjningsplikt vid utfart in på huvudled, har dömts för vårdslöshet i trafik

Sammanfattning

Jag har dessvärre inte tillräcklig information för att ge dig ett klart svar på varför åtalspunkten landar på vållande till kroppsskada istället för vårdslöshet i trafik, men min gissning är att förarens uppmärksamhet vid tillfället då olyckan skedde har fått avgörande betydelse, som ovan nämnts ingick inte bristande förmåga/tillfällig ouppmärksamhet. Av din fråga framgår att föraren missat rött ljus.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Dani Elipas Gobraeel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1218)
2021-09-27 Vad händer vid fortkörning?
2021-09-27 Fråga om återkallat körkort
2021-09-24 Körde 25 km/h för fort under prövotiden; blir jag av med mitt körkort?
2021-09-21 Kan man få böter trots att man inte blev stoppad av polisen?

Alla besvarade frågor (95915)