Vad krävs för att dömas för olovlig körning?

2020-12-07 i Trafikbrott
FRÅGA
Om någon använder mitt namn får jag olovlig körning då
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olovlig körning är ett trafikbrott som finns stadgat i lag om straff för vissa trafikbrott.

Vad krävs för att dömas för olovlig körning?

I brottmål krävs det att åklagaren kan visa att den tilltalade gjort sig skyldig till brott bortom rimligt tvivel. Det är åklagaren som har hela bevisbördan vilket innebär att det är åklagaren som ska bevisa samtliga rekvisit i bestämmelsen. Den som är tilltalad behöver inte bevisa sin oskuld.

För olovlig körning kan den som uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad till det dömas till ansvar (3 §). Det krävs att åklagaren kan bevisa att det är just den tilltalade som har framfört ett körkortspliktigt fordon som hen ej varit berättigad till, samt att det skett uppsåtligen.

Får jag olovlig körning om någon använder mitt namn?

För att dömas för ett brott krävs det att åklagaren visar att det är den tilltalade personen som har utfört gärningen. Om någon använder ditt namn vid en olovlig körning och du sedan får antingen ett strafföreläggande att skriva under eller blir kallad till domstol kan du förneka gärningen eftersom du inte utfört den. Det är sedan åklagaren som måste bevisa att det är just du och ingen annan som utfört gärningen för att man ska kunna dömas för brottet. Du ska alltså inte kunna dömas på grunderna att någon annan använt ditt namn, utan det måste bevisas att du har utfört gärningen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1114)
2021-04-11 Hastighetsöverträdelse på motorväg
2021-04-07 Kan man förlora körkortet vid vårdslöshet i trafik?
2021-04-01 Identifiera sig med annat än körkort?
2021-03-31 ​Kan mitt körkort återkallas om jag kör narkotikapåverkad?​

Alla besvarade frågor (91131)