Vad krävs för att det ska vara fråga om förtal?

FRÅGA
Vad krävs för anmälan för förtal?Det är så att jag har fått en Erianran från min arbetsgivare(receptions chef)De påstår att jag sprider rykten om företaget och pratar illa om företaget.De påstår även att många har blivit ledsna över detta vilket inte heller är sant.Bakrunden till detta är att vår VD har diskriminerat 2 st fördetta anställda och det finns bevis för detta. I april 2018 pratade vår vd illa om en fördetta nu kollega som tog det så hårt att hon till slut sa upp sig. det blev inga konsekvenser för vår VD då företaget la locket på. Detta sa han direkt till mig så jag vet att detta är sant.december 2017 så pratade han även dåligt om en annan kollega så som också hon blev ledsen, detta för bevis för då vår VD sa detta till 2 st som fortfarande jobbar kvar.jag är en den ende som vågar säga ifrån på min arbetsplats om något är fel osv,.,,.jag är även arbetsplats ombud sen december 2018 och mina chefer gillar inte migdå jag vågar säga ifrån när jag ser något fel.Jag har anmält detta till DO, men jag undrar kan jag göra en polisanmälan för Förtal mot min chefdå inget hon har skrivit i Erinranen stämmer. Jag hoppas att ni förstår vad jag menar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i brottsbalken (BrB).

Förtal

För att någon ska kunna dömas till förtal krävs det att någon utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar en uppgift som är menad att orsaka att andra missaktar denna person (BrB 5 kap. 1 § första stycket).

Det förutsätts här att det sprids en uppgift till någon annan utomstående. Det är alltså inte att din arbetsgivare säger saker till dig, utan det ska spridas till andra personer. Av det du skrivit verkar det sig som att du blir beskylld direkt av din arbetsgivare och att detta riktas mot dig och inte någon annan. Stämmer detta kan det inte bli fråga om förtal (se då nedan om förolämpning)

Med att andra ska missakta innebär detta i princip att uttalandet är gjort just för att andra ska tycka något negativt om dig, det ska vara av nedsättande beskaffenhet. Exempel sådana saker är utpekandet av dig som brottslig eller att du har ett klandervärt levnadssätt.

Det du nämner kan mycket väl vara fråga om sådana uppgifter som utgör förtal.

Det ska nämnas att som din arbetsgivare var skyldig att uttala sig om detta eller om det annars med hänsyn till omständigheterna anses vara försvarligt ska din arbetsgivare inte dömas för förtal, under förutsättning om din arbetsgivare visar att det är sant eller att denne haft grund för sina påståenden (BrB 5 kap. 1 § andra stycket). Jag har dock svårt att se att så skulle vara fallet här.

Förolämpning

Riktas bara beskyllningarna endast mot dig och dessa inte nämns för andra så kan det istället bli fråga om förolämpning, under förutsättning att det är gjort för att kränka din självkänsla eller värdighet (BrB 5 kap. 3 §).

Slutsats och råd

Det kan alltså vara fråga om antingen förtal eller förolämpning. Eftersom jag inte vet hur det ser ut i just ditt fall kan jag dock inte säga med säkerhet att det ena eller andra föreligger.

Jag skulle råda dig att först och främst prata med facket om dessa omständigheter.

En annan sak som är värd att poängtera är att det inte är åklagare som väcker åtal för dessa brott, utan det måste göras av dig (BrB 5 kap. 5 § första stycket).

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (842)
2019-07-17 Ogrundade orosanmälningar till socialtjänsten kan utgöra brott (förtal och falsk eller vårdslös tillvitelse)
2019-07-15 Preskription av grov fridskränkning
2019-07-14 Kan uppgifter från tidigare arbetsgivare utgöra förtal?
2019-07-10 Straff för kränkande telefonsamtal

Alla besvarade frågor (71226)