Vad krävs för att bli uppsagd?

FRÅGA
Hej!Jag arbetar på ett byggvaruhus och blev anställd den 1 mars 2021 med en provanställning. I juli månad skrev jag på ett tillsvidareavtal som börjar den 30e augusti detta året för samma byggvaruhus. Idag (26/8) fick jag ett besked där det står att min provanställning avslutas den 29e augusti. Kan jag bli uppsagd även om jag skrivit på avtal för tillvidareanställning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar vad som gäller när en arbetstagare blivit uppsagd. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, 1 § LAS.

Notera att ett kollektivavtal på din arbetsplats kan ange andra bestämmelser som kan avvika från lagen och därmed vad jag anger nedan, 2 § tredje stycket LAS.

Saklig grund

För att bli uppsagd krävs att saklig grund föreligger. Saklig grund innebär att när en arbetsgivare säger upp en anställd måste det finnas en konkret anledning för en arbetsgivare att kunna säga upp en arbetstagare, 7 § LAS. Arbetsgivaren kan inte säga upp en arbetstagare godtyckligt utan anledning, skälet till uppsägningen måste, i enlighet med den sakliga grunden, vara pga arbetsbrist eller personliga skäl.

Om saklig grund inte finns

Finns inte saklig grund för uppsägning kan arbetstagaren yrka på ogiltighetsförklaring av uppsägelsen samt skadestånd. Arbetstagaren har då även rätt att stanna i anställningen tills tvisten är avgjord. Notera dock att domstolen brukar ha svårt att överpröva arbetsgivarens ekonomiska beslut om arbetsbrist (34 § och 38 § LAS).

Avslutningsvis

Det finns inget i din fråga som tyder på att det finns saklig grund för att avsluta din anställning. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med ditt fackförbund, om du är medlem i sådan. Du kan även höra av dig till oss igen om du har några fler frågor.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1870)
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?

Alla besvarade frågor (96551)