Vad krävs för att bli svensk medborgare och vad händer om man ljugit om sin ålder?

Hejsan hoppas att ni mår bra. min fråga är att jag har fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen o sen hittade jobb o fick PUT, när kan jag söka för Medborgarskap? samtidigt har jag mått lite dåligt för att när jqg hade kommit till Sverige så flesta att om du inte är -18 kommer du bli utvisad o sen ljög jag tre år för att va det.... kan jag få fixa den eller nej, jag måste fortsätta med den? tack i förhand Mvh 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du dels undrar vad som krävs för att ansöka om svenskt medborgarskap, samt vad som händer om du ljugit om din ålder. 

För att besvara din fråga kommer jag främst använda mig av lagen om svenskt medborgarskap (MedbL), men även av utlänningslagen (UtlL). Med “PUT” antar jag att du syftar på ett permanent uppehållstillstånd.

Vad krävs för att bli svensk medborgare?

Svenskt medborgarskap kan ske på flera olika sätt, däribland genom födsel eller adoption. I detta fall blir det dock endast aktuellt med medborgarskap genom anmälan och medborgarskap genom ansökan.

Svenskt medborgarskap genom anmälan

Alla kan inte lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap, utan det är endast minderåriga barn, unga vuxna mellan 18 och 21 år (7-8 §§ MedbL) samt nordiska medborgare (18 § MedbL). Jag kommer utgå från att du inte är nordisk medborgare eftersom du inte skrivit något om det i din fråga.

Ett barn under 18 år förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan av vårdnadshavare, om barnet har permanent uppehållstillstånd i Sverige och har bott i landet sedan tre år tillbaka (två om barnet är statslöst) (7 § MedbL).

Den som fyllt 18 år men inte 21 förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan, om han eller hon har permanent uppehållstillstånd i Sverige och har bott i landet sedan han eller hon fyllde tretton år (femton år om statslös) (8 § MedbL).

Svenskt medborgarskap genom ansökan (11 § MedbL)

För att bli svensk medborgare genom ansökan ska man:

  • Ha fyllt 18 år,
  • Kunna styrka sin identitet,
  • Ha permanent uppehållstillstånd i Sverige,
  • Ha bott i landet sedan en tid tillbaka, antingen två, fyra eller fem år,
  • Ha levt ett skötsamt liv.

Att ha levt ett skötsamt liv innebär att personen har ett hederligt uppsåt och har gjort vad som rimligen krävts av honom eller henne. Helst ska man inte ha skulder eller ha begått brott, men om så är fallet ska det ha gått viss tid efter att skulderna är betalda och straffen avtjänade. Vid anmälan hämtar Migrationsverket in uppgifter från Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Mer om detta kan du läsa på Migrationsverkets hemsida.

Är det brottsligt att ljuga om sin ålder?

Utifrån din fråga så tolkar jag det som att du har talat osanning om att du är under 18 år när du egentligen är över 18 år.

Det är olagligt att medvetet lämna oriktiga uppgifter om sin identitet (20 kap. 6 § UtlL). Om det uppkommer att du lämnat oriktiga uppgifter om din identitet, däribland ljugit om din ålder, kan Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd och besluta att du ska utvisas ur Sverige (7 kap. 1 § UtlL). Dock kan inte ett svenskt medborgarskap återkallas och en svensk medborgare kan inte utvisas (2 kap. 7 § regeringsformen).

Sammanfattning och din situation

Ett förvärv av ett svenskt medborgarskap kan ske på flera olika sätt, bland annat genom anmälan eller ansökan. I ditt fall vet jag inte riktigt hur gammal du är, men om du skulle vara mellan 18 och 21 år kan du göra en anmälan för ett svenskt medborgarskap om du har permanent uppehållstillstånd samt har bott i landet sedan du var 13 år. I din fråga skriver du att du har ett permanent uppehållstillstånd, men inte hur länge du bott i Sverige, varför det är svårt för mig att avgöra om en anmälan är möjlig.

Den andra möjligheten att bli svensk medborgare är genom ansökan. I sådant fall ska man har fyllt 18 år, kunna styrka sin identitet, ha ett permanent uppehållstillstånd, ha bott i landet sedan en tid tillbaka samt ha levt ett skötsamt liv. Eftersom du inte har uppgett mer information i frågan, kan jag inte avgöra om det skulle vara möjligt för dig att få ett svenskt medborgarskap genom ansökan, utan detta kan du förmodligen avgöra bättre själv. Om du vill ansöka om att bli svensk medborgare kan du göra det på Migrationsverkets hemsida.

När det kommer till att du har talat osanning om din ålder tidigare, kan detta, om det kommer fram, medföra att ditt uppehållstillstånd blir återkallat och att du utvisas ur landet.

Med detta hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”