Vad krävs för att bli skadeståndsskyldig?

Är jag skadeståndsskyldig till skolan om dator läggar av? Jag har alltså inte har sönder den den har bara slutat fungera?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga tar sikte på huruvida du kan bli skadeståndsskyldig gentemot din skola på den grund att din dator lagt av utan din inblandning. För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till skadeståndslagen, förkortad SkL.


Vad krävs för att bli skadeståndsskyldig?

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). För att du ska bli skadeståndsskyldig krävs det med andra ord att du avsiktligen, alternativt genom culpöst handlande, orsakat skadan. Culpöst handlande innebär att en person har handlat vårdslöst och betraktas som mindre allvarligt i förhållande till ett avsiktligt handlande.


För skadeståndsskyldighet krävs vidare att det föreligger s.k adekvat kausalitet, dvs att det finns ett samband mellan handlingen och skadan. Det krävs att skadan helt eller delvis uppstod till följd av handlandet.


Vad gäller i ditt fall?

I ditt fall verkar det inte vara fråga om att något handlande från din sida föranlett att datorn lagt av. Utifrån omständigheterna har du varken varit vårdslös eller handlat avsiktligt, varför skadeståndsskyldighet inte aktualiseras. Det ska dock nämnas att jag inte kan ge dig något definitivt svar då jag inte har insikt i alla omständigheter i situationen, men mot bakgrund av det du beskriver är det mycket osannolikt att du skulle bli skadeståndsskyldig gentemot din skola.


Jag hoppas mitt svar har gett dig lite klarhet i situationen. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000