FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott16/07/2018

Vad krävs för att bli dömd för vårdslöshet i trafiken?

Hej! Jag undrar om man kan bli åtalad för något om man råkat backa in i någons personbil. Jag frågar åt min systers vägnar då personen hon råkat backa in i pratar på att anmäla henne för vårdslöshet i trafik. Kan han göra det? Olyckan skedde i en kö men ingen skada är skedd förutom en böjd registreringskylt och en lätt buckla på motpartens bil (vår bil har dragkrok och skadades ej). Min syster kommer självklart att betala för skadan. Tacksam för svar, mvh oroad syster.

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du för de första undrar om personen kan anmäla din syster för vårdslöshet i trafik och för det andra vad som krävs för att bli dömd för vårdslöshet i trafik.

Kan personen anmäla henne för vårdslöhet i trafik?
Om personen tycker att din syster har begått brottet "vårdslöshet i trafik" så kan han alltid anmäla det till polisen. Därefter får polis och åklagare avgöra om de vill gå vidare med anmälan och ta ärendet till domstol.

Vad krävs för att en person ska bli dömd för vårdslöshet i trafiken?
Regeln om vårdslöshet i trafiken hittas i lag om straff för vissa trafikbrott.
Eftersom att jag inte vet om alla omständigheter kring trafikolyckan kan jag inte svara på om det skulle klassas som vårdslöshet i trafiken. Det jag kan göra är att berätta vad som vanligtvis krävs för att en person ska dömas för brottet.

Domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall om en bilförare gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafiken. Det krävs att personen gjort ett medvetet risktagande eller gjort sig skyldig till allvarlig oaktsamhet. Personen ska alltså i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som kan förväntas av en bilförare. Små trafikförseelser bestraffas vanligtvis inte som vårdslöshet i trafik. Som exempel på fall då bilföraren dömts till vårdslöshet i trafik kan nämnas:
-föraren somnat vid ratten
-föraren kraftigt överskridit tillåten hastighet förbi en skola
-föraren struntat i att kontrollera bakomvarande trafik vid en vänstersväng

I frågan skriver du att din syster råkat backa in i personens bil i en bilkö och att det endast blev mindre skador på mannens bil. Om jag utgår från den informationen skulle jag säga att det är otänkbart att polis och/eller åklagare skulle gå vidare med ärendet. Om ärendet skulle gå vidare till domstol är risken liten att din syster skulle dömas för brottet. Som jag skrev innan kan jag dock inte ge ett exakt svar eftersom omständigheter kring olyckan saknas, men utifrån ovanstående information är detta min bedömning.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo