Vad krävs för att bli av med sin vapenlicens?

2020-09-25 i Polis
FRÅGA
Hej jag har fått meddelande från polisen att dom kanske ska dra in mina vapenlicenser p.g.a att jag har blivit fälld och fått betala dagsböter för ofredande. har dom rätt att göra så? Jag menar det var ju inte något våldsbrott. Och i övrigt har jag alltid varit skötsam har inte ens en fortkörningsbot. tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagar och regler

De regler som berör vapeninnehav och återkallelse av vapenlicenser är: vapenlagen, vapenförordningen och RPSFS 2009:13 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftning.

Indragen vapenlicens

Polisen har rätt att dra in en persons vapenlicens i 4 olika situationer: om hen visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen, om hen utan godtagbar anledning vägrat Polismyndigheten att kontrollera dennes vapenförvaring, om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller om det finns någon annan skälig anledning att återkalla tillståndet. (6 kap. 1 § vapenlagen)

Av lagen framgår alltså inte några konkreta situationer, utan en individuell bedömning görs. Prövningen ska göras av polismyndigheten i den ort där den med tillståndet bor (1 kap. 3 § vapenförordningen) Av vapenlagen framgår att om en person visat sig olämplig kan tillståndet dras in. Olämplighet kan vara brister i en persons omdöme och pålitlighet. Brott som innebär våld mot person eller annat hänsynslöst eller kränkande beteenden kan vara handlingar som leder till att en vapenlicens återkallas. (18 kap. RPFSF 2009:13)

Om polisen gör bedömningen att du inte längre är lämplig att ha en vapenlicens, eller om det finns någon annan skälig anledning att dra in din vapenlicens har de därför rätt att göra det.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (327)
2021-04-05 Kan man kräva att en polis ska identifiera sig?
2021-04-03 Får polisen öppna mina brev?
2021-03-28 Polisens och åklagarens rätt att begära ut sekretessbelagda bankuppgifter?
2021-03-27 Får en polis ur tjänst ingripa?

Alla besvarade frågor (91132)