Vad krävs för att anmäla någon för förtal?

FRÅGA
Hej. Hur anmäler man sin förra sambon för förtal? Han skickar sms och kallar mej för hemska saker. Jag såå trött på detta. Jag har ingen ny partner. Jag lämnade han för hans alkohobesvär i många år.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om vad som krävs för att anmäla någon för förtal. Förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken, där kan du läsa att man kan dömas för förtal om man utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgifter ägnade att utsätta personen för andras missaktning. Utpekandet ska röra sig om ett klandervärt beteende av allvarlig art för att anses utgöra förtal, exempelvis fråga om spridning av integritetskränkande uppgifter av sexuell läggning eller liknande. Uppgifterna ska typiskt sett leda till skada, men skadan behöver ej ha inträffat.

Det ska alltså handla om en spridande av uppgift om dig som kan vara nedsättande för ditt anseende. Bedömningen av vad som anses vara nedsättande ska göras ur din (du som blivit utsatt) omgivnings synvinkel. Det spelar därför roll vem som har nåtts av informationen och vilken relation dessa människor har till dig. Det är hur uttalandena subjektivt (känslor som väcks eller liknande) uppfattas av omgivningen som är det avgörande vid bedömningen om förtal föreligger. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal, men det krävs i princip alltså att uppgiften lämnas till någon utomstående person.

Rådgivning i just ditt fall

Eftersom jag inte vet detaljer kring din situation får du mer än gärna själv titta i 5 kap. brottsbalken för att bedöma om din situation kan placeras in som förtal eller kanske något annat enligt paragraferna, exempelvis är nedsättande kommentarer eller liknande snarare en förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken).

Var du kan anmäla någon för förtal

Du bör snarast anmäla händelserna till polisen om du på något sätt känner dig hotad. En anmäla gör du genom att ringa 11414 (icke-akuta situationer) eller genom att gå in på polisens hemsida. Tänk på att det måste vara du som lämnar in anmälan om att väcka åtal eftersom åtal som huvudregel väcks av den som blivit utsatt (5 kap. 5 § brottsbalken). Var även noggrann med att säkerställa den bevisning du har, så att tillräckliga grunder finns för en förundersökning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (909)
2020-02-26 Förtal när arbetsgivare påstår något som inte stämmer?
2020-02-26 Kan man anmäla en kollega för förtal?
2020-02-25 Går det att anmäla att en person blivit namngiven som misstänkt för äggkastning i en facebookgrupp?
2020-02-24 Bedömning av förtal

Alla besvarade frågor (77459)