Vad krävs för att anmäla för förtal?

FRÅGA
Kan man anmäla om förtal när någon skrivit kränkande kommentarer på facebook om hur det var där hon bodde förra året fast hon inte har skrivit mitt namn men alla vet att hon bodde hos mig. Jag bor i en liten stad?Hon har även påstått indirekt att det finns ett rykte om mig och bekräftat det med kommentaren " kunde inte tro att det var så illa." Hon skriver att det känns som hon "blivit fri från ett fängelsestraff" Så påstår hon även något negativt om mig men utan att nämna mitt namn." Människor som tror att alla andra är till för att serva dem skall man akta sig för"Det är så kränkande och förolämpande då vi har gjort så mycket för henne och vi är jätte hjälpsamma och omtänksamma människorDet har verkligen gjort att andra förlorar aktning för mig. Jag frågade en person som jag tidigare handlat av om jag kunde handla mer av honom och då ville han inte för min fd hyresgäst har sagt att jag varit dum mot henne.Hon verkligen utsätter mig för andras missaktning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal

Förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken.

Bestämmelsen säger att man kan dömas för förtal om man "utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgifter ägnade att utsätta personen för andras missaktning".

För att bestämmelsen om förtal ska bli tillämplig krävs även att uttalandet om personen ska vara avsett att skada en människas anseende hos andra med hänsyn till offrets umgängeskrets. Det spelar alltså roll vilka personer informationen har nått, huruvida det är närstående till offret som har tagit del av uttalandena. Att du bor i en liten stad och uppgifterna kan ha nått en större krets då det spridits digitalt har alltså betydelse. Det är hur uttalandena subjektivt uppfattas som är det avgörande vid bedömningen om förtal föreligger.

Vidare är förtal ett så kallad målsägandebrott. Detta innebär att huvudregeln är att åklagare inte får väcka allmänt åtal, såvida det inte är påkallat från en allmän synpunkt. Vid bedömningen om något är "påkallat från allmän synpunkt" gör åklagaren en bedömning utifrån många faktorer däribland brottets art, omständigheterna vid brottet, syftet med straffet samt målsägandes situation. Bedömer åklagaren inte att det är påkallat ur än allmän synpunkt är det du själv som målsägande som måste väcka åtal för att en rättegång ska ske, 5 kap. 5 § brottsbalken.

Sammanfattningsvis är det enligt huvudregeln du som målsägande som väcker talan för förtal. Detta gör du genom att skicka in en stämningsansökan till närmsta tingsrätt. Jag kan vidare nämna att dessvärre är det många förtalsärenden som läggs ner då de är svåra att bevisa till den grad att gärningsmannen ska kunna fällas för brottet. Då det är en privatperson som utsatt en annan privatperson för förtal så är det i huvudsak du som brottsoffer som får samla in bevis och som sagt stämma gärningsmannen i tingsrätt. Kan även nämna att vid målsägandebrott gäller att det blir du som målsägande som blir skyldig att betala rättegångskostnaderna om du skulle förlora målet.

Svaret på din fråga är ja, du kan anmäla för förtal och enligt huvudregeln är det du i egenskap av målsägande som väcker talan i tingsrätt och i undantagsfall är det åklagare som efter en bedömning kan väcka allmänt åtal.

Lycka till!

Vänligen

Linn Nyberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (796)
2019-03-14 Att kalla någon för psykopat - förtal?
2019-03-12 Vad krävs för att någon ska bli fälld för förtal?
2019-03-10 Vart går gränsen för förtal som brott?
2019-03-10 Kan man fritt sprida domar?

Alla besvarade frågor (66955)