FrågaFAMILJERÄTTAdoption01/04/2023

Vad krävs för att adoptera en makes barn?

Hej. Jag har en dotter på 6 år som jag har ensam vårdnad om sen födseln. Min man som är jag gift med har varit med i bilden sen jag var i andra månaden. Den biologiska pappan har träffat dottern 1 gång när hon var 9 månader efter det har det bara varit sporadiska samtal med tjat om när min man ska adoptera dottern så biologiska pappan slipper betala underhåll. Tror du/ni att en adoption kommer gå igenom och vilka hinder skulle de eventuellt finnas för att de inte skulle gå igenom?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om din man kan adoptera din dotter eller om det finns några hinder mot detta. Jag vill börja med att säga att det är svårt för mig att ge dig ett definitivt svar på hur en domstol skulle bedöma ansökan om adoption, utan att ha tillgång till alla omständigheter i fallet. Jag kommer dock att göra mitt bästa för att i stora drag redogöra för vad som krävs för att adoptionen ska gå igenom samt om jag kan se något uppenbart hinder mot detta. I mitt svar kommer jag att använda mig av regler i föräldrabalken (FB).
 

Tingsrätten prövar frågan om adoption
Din man är den som vill adoptera. Han ska därför ansöka om adoption hos tingsrätten i den ort där han har sin hemvist (se 4 kap. 11 § FB och 4 kap. 12 § FB).


Det viktigaste för att en adoption ska beviljas är att den är förenlig med barnets bästa
Det finns vissa generella krav för att en adoption ska kunna beviljas. Det mest grundläggande kravet är att en adoption måste anses vara förenligt med barnets bästa (4 kap. 1 § FB). Dessutom ska adoptionen på det hela vara att betrakta som lämplig (4 kap. 2 § FB).


Det är bara du som måste samtycka till adoptionen
Den typ av adoption som i ditt fall blir aktuell är så kallad styvbarnsadoption, alltså att man adopterar sin makes eller sambos barn. För att en sådan adoption ska gå igenom krävs samtycke från maken eller sambon (4 kap. 6 § andra stycket FB). Du behöver alltså samtycka till att din man adopterar din dotter.


Din dotter behöver inte samtycka till att bli adopterad, eftersom samtycke från barnet är ett krav först från och med 12 års ålder (4 kap. 7 § första stycket FB). Däremot ska domstolen ta hänsyn till och beakta hennes inställning till adoptionen (4 kap. 3 § FB).


Ett samtycke till adoptionen från din dotters biologiska pappa krävs inte heller eftersom du är ensam vårdnadshavare till dottern. Han är inte vårdnadshavare och därmed behövs inte hans samtycke (4 kap. 8 § FB). Han har däremot rätt att yttra sig angående adoptionen, så länge det exempelvis inte är uppenbart obehövligt (4 kap. 18 § FB).

Enligt min mening verkar mycket tala för att en adoption kan sägas vara förenligt med barnets bästa
Jag tolkar det du skriver som att din önskan är att din man ska adoptera din dotter. Därmed bör kravet på ditt samtycke vara uppfyllt. Vidare verkar den biologiska pappan också vilja att din man adopterar din dotter, varför han vid ett eventuellt yttrande över adoptionen troligtvis inte kommer försöka motsätta sig att den går igenom utan i stället vara positivt inställd. Dessa omständigheter talar för att en adoption skulle gå igenom.


Principen om barnets bästa är dock som sagt det som ska vara det mest styrande i domstolens prövning om en adoption ska beviljas eller inte. Det är väldigt svårt för mig att uttala mig om vad som ska anses vara bäst för din dotter i detta fall. Jag tror dock att domstolen skulle notera det faktum att den biologiska pappan inte verkar ha varit så synlig i dotterns liv. Han verkar inte ha varit med i bilden riktigt, till skillnad mot din man som funnits där sedan innan födseln. Jag tolkar det även som att dottern bor tillsammans med dig och din man, vilket också skulle kunna tala för att adoptionen ska gå igenom.


Sammanfattning
Utifrån dessa omständigheter anser jag att det inte verkar finnas några uppenbara eller direkta hinder mot adoption i det fall du beskriver, utan att det mycket väl skulle kunna anses vara förenligt med principen om barnets bästa samt i övrigt lämpligt. Däremot är det som jag nämnt svårt att veta hur domstolen skulle bedöma frågan.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Skulle du ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”