Vad krävs för anmälan för förtal?

FRÅGA
Hej!Om man har några personer som hittat på en historia om hur dem tror att ens liv är. Går och sprider detta & även sett till så att man blivit av med jobbet men ändå fortsätter att skriva till alla som finns i ens närhet om saker som inte alls stämmer. Det kan även leda till utredning hos socialen då det finns ett barn med i bilden. Kan man anmäla dessa För förtal då? Eller vart går gränsen för vad folk får göra mot en innan man kan ta ställning till det?
SVAR

Svar:

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det som är kriminaliserat som förtal är att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andra missaktning, 5 kap. 1 § brottsbalken (här).

För att ett påstående om någon ska vara att anse som en ”uppgift” krävs att påståendet är så bestämt att dess sanningshalt kan prövas. Om huruvida uppgiften är sann eller inte saknar dock betydelse. Förtalsbrott kan begås oavsett om uppgiften som lämnats är sann eller falsk. För att ett handlande ska vara kriminaliserat som förtal krävs också att uppgifterna som lämnats typiskt sätt ska vara tillräckliga för att andra människor ska kunna förlora aktningen för den person som uppgiften avser. Det behöver inte bevisas att så är fallet i den enskilda situationen.

Om huruvida du kan anmäla personerna som sprider rykten om dig för förtal eller inte beror således på vad det är för typ av uttalanden om dig som sprids. Förutsatt att uppgifterna som de lämnar om dig är tillräckligt specifika och av sådan karaktär att de typiskt sätt duger till att få andra människor att förlora aktningen för dig så kan du anmäla personerna för förtal.

Med vänlig hälsning

Linda Critchley
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1076)
2020-11-30 Är det brottsligt att häckla, håna eller skämta om någons kroppslängd?
2020-11-30 Baktal och osanningar i valprocess kan vara förtal
2020-11-30 Förtal att sprida att någon är homosexuell?
2020-11-30 Förolämpning

Alla besvarade frågor (86870)