Vad krävs för adoption av sambos barn?

2020-05-25 i Adoption
FRÅGA
Hejsan, jag har en son på 3 år som är uppvuxen med min sambo som funnits med sen graviditeten. Den biologiska avsa sig både umgänge och vårdnaden för 2 veckor så nu har jag ensam vårdnad. Sonen kallar sambo för pappa då han inte vet något annat. Nu väntar vi ett syskon och har börjat pratat om adoption. Hur funkar det ? Måste vi gifta oss ? Eller kan han adoptera sonen ändå ? Behövs ett samtycke från den biologiska ? Han har aldrig brytt sig om min son. Sist dom träffades är över ett år sen. Och det var son kort stund att min son inte ens förstod vem det var.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB).

Vad beaktas vid en adoption?

Vid alla frågor som gäller adoption är barnets bästa avgörande, 4 kap. 1 § FB. Detta innebär att exempelvis föräldrars intressen eller önskningar inte får ges företräde vid bedömningen.

För att en adoption ska komma till stånd måste den anses som lämplig med hänsyn till samtliga omständigheter. Vid bedömningen ska särskilt beaktas barnets behov av adoption samt den sökandes lämplighet att adoptera, 4 kap. 2 § FB. Vad som ska utredas är alltså barnets behov av en ny förälder. Ett exempel på när ett barn kan vara i behov av adoption är om barnets föräldrar saknar vilja eller förmåga att ge omvårdnad, trygghet och en god fostran till barnet. Även den sökandes personliga egenskaper, sociala nätverk, ålder och hälsa beaktas i bedömningen.

Utöver detta ska barnet få information om samt ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till dess ålder och mognad, 4 kap. 3 § FB.

Kan sambos adoptera?

Som utgångspunkt får makar och sambos endast adoptera gemensamt, 4 kap. 6 § stycke 1 FB. Det finns dock ett undantag som gör det möjligt för en make eller sambo att med sin makes eller sambos samtycke adoptera dennes barn, 4 kap. 6 § stycke 2 FB. Eftersom du och din partner är sambos finns det därmed inga krav på äktenskap för att en adoption ska vara möjlig.

Krävs samtycke från den biologiska föräldern?

Ett krav för adoption är att barnet vårdnadshavare lämnar sitt samtycke, 4 kap. 8 § stycke 1 FB. Av din fråga framgår att det är du som har ensam vårdnad över ditt barn, det krävs därmed inte ett samtycke från den biologiska pappan.

Oavsett om en förälder är vårdnadshavare eller ej ska dock denne ges tillfälle att yttra sig om adoptionen, 4 kap. 18 § stycke 1 FB. Denna möjlighet ges med hänsyn till adoptionen innebär att det rättsliga förhållandet mellan barnet och föräldern avslutas. Förälderns yttrande har därmed betydelse för helhetsbedömningen av adoptionens lämplighet. Hur stor vikt förälderns yttrande tillmätas avgörs dock utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Hur sker ansökan om adoption?

Ansökan om adoption sker genom att den sökande lämnar in en ansökan till tingsrätten i sin hemvistort. Rätten ska sedan se till att ärendet om adoption blir tillräckligt utrett, och ska uppdra åt socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning. Det är sedan rätten som beslutar om adoptionen beviljas eller ej, 4 kap. 11-15 § FB.

Rättsverkningar av adoption?

Om en sambo adopterar den andra sambons barn ska barnet anses vara sambornas gemensamma barn från tidpunkten för adoptionsbeslutet. Det innebär gemensam vårdnad över barnet samt att exempelvis arvsrätt uppkommer efter den adopterande sambon. Barnet ses därefter inte som barn till sin tidigare förälder, 4 kap. 21-22 § FB.

Sammanfattningsvis

Då du och din partner är sambos har han möjlighet att adoptera ditt barn. Med hänsyn till att du har ensam vårdnad krävs dessutom enbart ditt samtycke. Den biologiska pappan har dock rätt att yttra sig över adoptionen, vilket kan tillmätas vikt vid lämplighetsbedömningen. Jag kan inte uttala mig om hur rätten skulle bedöma lämpligheten av adoption i ditt fall. Det som enligt min mening talar för ett sådant beslut är däremot att barnet vuxit upp med din sambo samt att den biologiska föräldern inte är intresserad av ett barn-förälder-förhållande.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (605)
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn

Alla besvarade frågor (95763)