Vad krävs för adoption

2021-03-31 i Adoption
FRÅGA
Hej, jag fyller 18 år i maj och var bott i jourhem två gånger då en period varade i ett år och nu flyttade jag tillbaka till mitt jourhem för två månader sedan få jag bodde i två år i ett familjehem som inte fungerade. Min riktiga pappa har inte vårdnaden över mig men det har min moder som har psykiskt misshandlat mig och jag vill inte ha med henne att göra. Min fråga lyder, kan någon adoptera mig med tanke på att jag bokstavligen är föräldralös med en biologisk mamma som är inkompetent som förälder (också enligt soc)? Eller hur fungerar det? Jag känner dock ingen som vill adoptera mig.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Adoption är ett alternativ, dock vill jag uppmärksamma dig på att det görs en utförlig prövning av frågan och det ska finnas ett genuint förhållande mellan dig och den som vill adoptera dig och inga nya relationer kommer accepteras troligtvis. Man kan inte heller ansöka generellt och få någon "tilldelad" som ska adoptera en, utan man får vara överens med någon.

Hur adoptionsprocessen ser ut beror på din ålder när/om du ansöker. Just nu är du under 18 år och då gäller andra regler, då du är ett barn. När du snart fyller 18 år har inte din mamma längre vårdnaden om dig och du blir vuxen. Nedan kommer jag redogöra för skillnaderna mellan om du ansöker innan du fyllt 18 år och efter. Regler om adoption finner du i 4 kap föräldrabalken.

Om du skulle ansöka om adoption medan du är under 18 år:
När det gäller adoption av ett barn ska barnets bästa alltid vara viktigast och det ska med tanke på samtliga omständigheter vara lämpligt. Man tittar på barnet behov av att bli adopterad och hur lämplig adoptivföräldern/föräldrarna är (de som ansöker).
Om barnet fyllt 12 år krävs barnets samtycke för att bli adopterad. En person får adoptera om denne fyllt 18 år, men det krävs synnerliga skäl för att bevilja en adoption när någon är under 25 år egentligen, men det är möjligt.

Huvudregeln är att den som har vårdnaden om barnet ska samtycka till att dess barn adopteras av någon annan om barnet är under 18 år. Undantagen till detta är om vårdnadshavaren är förhindrad varaktigt på grund av en psykisk sjukdom eller liknande, att samtycka, att föräldern är på okänd ort eller om det finns synnerliga skäl.
I ditt fall anger du att din mamma behandlat dig dåligt. Det framgår inte om hon är sjuk.
"synnerliga skäl" ska tillämpas väldigt restriktivt och bestämmelser syftar främst att tillämpas i internationella situationer, men bestämmelsen är ändå tillämpbar på alla situationer.

Alltså, det blir troligtvis svårt att få igenom en adoption om din mamma inte samtycker till en adoption.

Om du skulle ansöka om adoption när du fyllt 18 år:

Nu krävs inte längre din mammas samtycke för att du ska bli adopterad av någon annan. Dock beaktas hennes åsikt i frågan om hon kan lämna en sådan.
Kraven för att du ska kunna bli adopterad som vuxen är att det ska finnas en särskild anledning med hänsyn till det personliga förhållandet mellan dig och den som vill adoptera dig och att adoptionen är lämplig i övrigt. Man kollar särskilt på om adoptivföräldern har uppfostrat den som vill bli adopterad eller avser att bekräfta en sådan relation motsvarande den mellan ett barn och en förälder.

Man tittar på samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Varför det ligger mycket fokus på förhållandet mellan de som ansöker är att förhindra att personer lätt kan adoptera för att få uppehållstillstånd till exempel. Det har i rättspraxis ansetts inte finnas anledning till att godkänna en sådan adoption när en person endast vill bli adopterad av en ny person medan ena föräldern fortfarande finns kvar i personens närhet och denne motsätter sig adoptionen. Det ska finnas särskilda anledningar.

I RH 2016:4 avslogs adoptionsansökan och det var alltså inte tillräckligt. En kvinna ville adoptera sin makes son som var i 20-årsåldern. Pojken hade bott med sin mamma tidigare men hade alltmer bott med pappan och inte haft kontakt med mamman. Mamman motsatte sig adoptionen.

I RH 2003:18 avslogs även ansökan om adoption. I detta fall hade sökanden uppfostrat barnet under en större del av uppväxten med barnet mor. Pappan motsatte sig en adoption. Pappan hade haft kontakt med flickan kontinuerligt tills hon var 16 år, efter det försökte pappan upprätthålla en kontakt.

I RH 1997:32 ville en ensamstående man adoptera en yngre man från Bangladesh, det ansågs inte finnas särskild anledning till adoptionen.

Alltså verkar det som att det krävs att den som vill adopterad och den som vill adoptera har en särskild relation, såsom relationen mellan barn och förälder. Det är inte ok att lära känna någon och sedan ansöka om adoption utan en relation får byggas upp. I de fallen jag tog som exempel motsätter sig vårdnadshavaren att en adoption ska genomföras. Jag vet inte hur det är i ditt fall men om din mamma skulle samtycka underlättar det processen. Om du bott hos henne och haft kontinuerlig kontakt talar det emot adoption. Dock får omständigheterna kring att hon misshandlat dig psykiskt beaktas, men jag kan inte svara på i vilken utsträckning då jag inte har mer information om ditt fall.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och fått lite allmän information om adoption.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (606)
2021-10-24 Ansöka om och samtycka till vuxenadoption?
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn

Alla besvarade frågor (96612)