Vad krävs det för att ett äktenskap ska anses som seriöst?

2021-04-26 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Kan man ansöka om uppehållstillstånd pga anknytning om man har fått avslag tre gånger på sin ansökan på grund av att migrationsverket inte tror på oss.Vi har träffats en gång efter beslutet, vi vill träffas igen. Finns det en chans att migrationsverket ändra sig om att vårt äktenskap är seriöst? Spelar det roll att vi träffades två gånger efter beslutet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Jag utgår från att din fråga handlar om vad som krävs för att Migrationsverket ska bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning, samt vad som krävs för att ett äktenskap ska anses som seriöst. Jag utgår även att du undrar hur många gånger man kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning hos Migrationsverket. Jag kommer att fokusera på vad ett skenäktenskap innebär och vilka krav som ställs för att ett äktenskap ska anses vara seriöst. Jag kommer tillämpa Utlänningslagen (UtlL).

Vad krävs det för att ett äktenskap ska anses som seriöst?

Huvudregeln är att uppehållstillstånd ges till makar om de kan visa att det föreligger ett civilrättsligt giltigt äktenskap (5 kap. 3 § UtlL). Om det är sannolikt att makarna har gift sig endast uteslutande för att få uppehållstillstånd i Sverige, eller om det är sannolikt att makarna inte har för avsikt att leva tillsammans i Sverige är upp till Migrationsverket att bevisa detta (MIG 2013:14). Det är däremot inte tillräckligt att ifrågasätta syftet med en ansökan på grund av att en person tidigare haft intresse för uppehållstillstånd (MIG 2007:60). Försörjningskravet är ett centralt krav som måste uppfyllas för att en anhörig ska beviljas uppehållstillstånd.

Om kraven för uppehållstillstånd på grund av anknytning är uppfyllt ska ett uppehållstillstånd beviljas. Domstolen ska godta ett civilrättsligt giltigt äktenskap som har ingåtts i Sverige, men det är upp till Migrationsverket att göra ett skenäktenskap sannolikt. Ett skenäktenskap är ett äktenskap som har ingåtts med syfte att endast få uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket kan göra ett skenäktenskap sannolikt genom att visa på att:

-paret har kommunikationsproblem, då de inte talar ett gemensamt språk,

-paret har inte en bostad för att bo tillsammans,

-paret har ingen god kännedom om varandra,

-paret har inte träffats på länge,

-paret lämnar olika uppgifter om varandra gällande exempelvis intressen, sysselsättning, utbildning m.m. (MIG 2007:45).

När Migrationsverket misstänker skenäktenskap hamnar vi i undantagsregeln, som innebär att uppehållstillstånd får vägras om personerna har ingått ett äktenskap "uteslutande i syfte" att få uppehållstillstånd i Sverige. Detta är definitionen av ett skenäktenskap (5 kap. 17a § första stycket 2. UtlL).

Hur många gånger kan man ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning?

Det finns ingenting som hindrar ett par från att ansöka om uppehållstillstånd igen (MIG 2014:5). Ni borde därför kunna ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning igen.

Sammanfattning och vägledning

Jag kan konstatera att det inte borde vara något problem för er att söka om uppehållstillstånd på grund av anknytning igen. Det är däremot viktigt att tänka på att ni ska kunna visa på att omständigheterna i just ert fall har ändrats för att ni ska få ett annat beslut än avslag.

Eftersom jag inte har tillräcklig information om just er situation kan jag inte säga hur Migrationsverket kommer bedöma er situation. Eftersom du inte har skrivit något om försörjningskravet i din fråga, kan jag inte heller säga om du uppfyller kraven. Jag kan därför inte heller säga hur Migrationsverket kommer se på att ni har träffats.

Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Jag hoppas att du har fått någon vägledning i dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1237)
2021-10-24 Kan jag ansöka om familjeåterförening?
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?

Alla besvarade frågor (96522)